Præste regler

Dette regelsæt er en oversigt over, hvad præster kan. Ønsker du at spille en præst for en given gud, skal du tilmelde din karakter. Hvordan, kan du se under fanen Tilmelding.

Magi

Magi kommer fra Den Anden Verden, men bruges på forskellig måde af præsterne og magerne. Præsterne kommunikerer med guderne og kan gennem ofringer få dem til at skabe forskellige effekter. Ud over at sørge for ofringer til guderne, skal præsterne også leve efter nogle bestemte leveregler sat af den gud, de tjener. Som præst dedikerer man sig til én gud, men man kan lige som almindelige folk godt få velsignelser m.m. fra andre guder.

Alle brugere af hellig magi kaldes ikke nødvendigvis præster. Blandt dyreelverne kaldes de for druider, mens iskæmperne kalder deres præster for vølver. Ulvefolket og stammetroldene bruger betegnelsen ’shaman’ i stedet for ’præst’. Fælles for alle er, at de fungerer som vejledere af både ledere og almene folk.

Guderne

Guderne i Utopia kan tilbedes som brugsguder, hvilket vil sige efter behov for den enkelte person. Der er ingen regler for, hvad man kan bede om, så længe man holder sig inden for hvad guden står for og at ofringen er passende i forhold til ønsket. Guderne kommunikerer med de dødelige igennem direkte besked. Hvis en præst sætter sig ned ved gudens alter, ofre noget og beder en bøn til denne, da kan det ske (Vivi skal være til stede), at guden giver dig et svar. Du kan dog ikke gøre dette flere gange om dagen, for da vil guden blive irriteret. Bed derfor kun om svar, ved vigtige sager.

 

Præste niv. 1

Ofringerne

Det er ganske særlige ting, guderne vil have som betaling for deres hjælp. Det kan også ske, at guderne ikke lige er i humør til at hjælpe og så sker der enten ingen ting eller noget, som man ikke havde forventet. Alle ved at guder er lunefulde og at man ikke skal betvivle det man får tilbage, for der er altid en mening med det.

Der er også en begrænsning for, hvad guden kan give dig. Det betyder at guden for kærlighed ikke kan gøre dine afgrøder bedre. Da guderne ikke er begrænset af afstande, kan man bede dem om at sende en besked til en præst meget længere væk. Modtageren vil få beskeden som et drømmesyn og hvis denne forstå symbolikken korrekt, vil denne modtage beskeden – forudsat at guden går med til at sende beskeden, selvfølgelig.

Offergaver til de forskellige guder

Guderne vil meget gerne have noget som kaldes ”Flydende magi”, også kaldet ”Essens af den anden verden”, som er en eliksir lavet af alkymister. Præsten skal ofre noget som passer til guden, jævnfør nedenstående værdiskema. Det er helt op til SL, om det ofrede passer til gudens ønsker for offergaver. Det der ofres skal have en værdi, fx en resurser.

Præsternes evner

For at bruge sine evner, skal præsten hver spilgang ofre til sin gud. Der kan ofres op til to genstande pr. spilgang/dag. En præst kan kaste mellem 0 og 6 bønner, alt afhængig af ofringernes værdi. Efter ritualet, afleveres offergaven(erne) hos SL. Offergaven SKAL være noget du har skaffet i spillet og ikke være noget du har taget med hjemmefra.

 

Værdiskema

Offergavernes værdi Antal bønner
10 kniplinge 2
30 kniplinge 3
60 kniplinge 4
100 kniplinge 5
150 kniplinge 6

Evner aktiveres ved en passende bøn til sin gud, og bønnen skal siges højt og tydeligt (det skal SL ikke høre eller overvære, men derimod andre spillere).

 

Niv. 1 Præsternes bønner

Allina

Offensiv: Hellig jord – Alle zardekkere og Turas tilbedere, der er indenfor 3 meter, får 3 skade.

Defensiv: Charmér – vedkommende anser præsten som en god ven i 5 min, med mindre præsten gør fysisk skade på den charmerede. Virker ikke på zardekkere.

Nytteevne: Tal med de døde – Kan stille en død 3 spørgsmål. Skal bruge liget/de jordiske rester.

 

Elona

Offensiv: Stumhed – offeret kan ikke tale i 5 min.

Defensiv: Bevar hemmelighed – Hver sætning omkring emnet gør voldsomt ondt og giver 1 skade.

Nytteevne: Forsvind – Genstand er usynlig (kan ikke bruges på våben) indtil præsten eller et ritual ophæver det. Genstanden eller det der skjuler den, skal markeres med en tydelig seddel. Der kan max skjules 1 genstand pr. niv.

 

Karlac

Offensiv: Sandhed – offeret skal svare sandt, og skal svare på spørgsmålet, 1 spørgsmål pr. niv. skal stilles indenfor 5 min.

Defensiv: Øje for øje – Skade givet til præsten gives tilbage til angriberen. Holder i 5 min. Ignorerer rustning (bortset fra magisk rustning).

Nytteevne: Se magien – Identificere magisk genstand eller hvilket element en magiker har i sig.

 

Malak

Offensiv: Slå for panden – offeret tager 1 skade og er bevidstløs i 10 sek. Præsten skal pege på ofret og sige sin bøn. Ofret skal være indenfor 10m.

Defensiv: Opvarme våben – våbenet bliver rødglødende og skal smides. Præsten skal pege på ofret og sige sin bøn.

Nytteevne: Reparer – Præsten kan reparere enhver genstand (også huse), men da det er en svær opgave og tager tid, så koster det 3 bønner.

 

Nirana

Offensiv: Visne – 2 skade ved berøring, efter bønnen er kastet. Skaden kan kun helbredes med magi eller eliksiren Genskabe kropsdel.

Defensiv: Barkhud – giver rustning tilsvarende ringbrynje på hele kroppen i 5 min.

Nytteevne: Niranas velsignelse – +2 udbytte ved urtesamling, mark eller jagt.

 

Siri

Offensiv: Dårlig samvittighed – Den præsten peger på, har overvældende dårlig samvittighed over noget præsten har kendskab til (fx dårlig samvittighed over at du at ville angribe præsten, grådighed, mord o.l. Men det skal være noget præstenhar set/ved). Ofret skal angre i et minut.

Defensiv: Sanctuary – Præsten kan ikke skades men kan heller ikke angribe i 5 min. Kan stadig bevæge sig og gøre ikke-offensive evner.

Nytteevne: Helbredelse – Healer 2 LP ved berøring (også forrådnede eller afhuggede lemmer).

 

Zerus

Offensiv: Søsyge – offeret kaster op i 10 sek. Når bønnen er sagt, da pege på ofret, som skal være indenfor 10m.

Defensiv: Tåge – præsten er usynlig i 30 sek.

Nytteevne: Hårdfør – giver 1 ekstra LP i 1 time. Kan kastes på præsten selv eller andre.

 

Turas

Offensiv: Farvoritter – Alle ikke-zardekkere og Turas tilbedere, tager 2 i skade og smerte i 10 sek. inden for 3m.

Defensiv: Hævntørs – Præsten kommer tilbage som skygge, når du dør, med det formål at hævne sin død (gå til SL). Du tager kun magisk skade og har 5 LP. Du kan kun skade den person(er), der slog dig ihjel, eller folk, som angriber dig. Holder i 1 time.

Nytteevne: Skyggebesættelse – kan kastes på en person, hvorefter man går til SL og fortæller at den spiller er blevet påbegyndt besat.

 

Fugl Fønix

Offensiv: Brænd – Kan sætte ild i folk ved berøring og give 2 i skade (skal spille på at der er ild i ofret).

Defensiv: Genopstå! – Hvis præsten dør, så genopstår han/hun, kan kun bruges på sig selv. Det tager 5 min. at genopstå, da kroppen lige skal brænde op først og derefter genfødes.

Nytteevne: Uforgiftelig – Kan brænde enhver normal gift ud af en ting, mad/væske, person ved berøring.

Præste niv. 2

Ritualer

Her finder du nogle beskrivelser af ritualer, som præster kan udføre. Herudover kan du opfinde dine egne som behovet opstår for disse. Du kan naturligvis kun lave ritualer, som ligger indenfor din guds område. Vivi skal overvære ritualet, og er hun ikke til stede, kontaktes en af de andre SL´er.

 

Velsignelse

Præsten vælger hvem der skal modtage velsignelsen, hvilket f.eks. kan være udelukkende folk, der har doneret til kirken. Man kan kun blive velsignet af den samme gud én gang om dagen. Krav: Et kobber røgelseskar og røgelse. Trospoint udleveres af en SL (eller en udpeget person), som skal overvære gudstjenesten.

Trospoint

Det er en off-game token, der viser at du har deltaget i en gudstjeneste og guden ønsker at du kan modtage beskyttelse af præsten. Trospoint kommer i forskellig farve, alt efter hvilken gud, du har været til gudstjeneste hos. ALLE trospoint skal indleveres ved spilstop og forsvinder mellem spilgange.

Ethvert ritual der involvere trospoint skal være af samme type som Præsten. En Karlac præst kan sjovt nok ikke bruge Alinas trospoint til en skid. Når trospoint bruges i ritualer, så ligges de på jordes og indsamles bagefter.

Spillere som ikke er præster kan kun have et trospoint pr. gud. Dvs. du kan godt have et trospoint for Malak og et for Siri.

Når en præst holder en gudstjeneste for de et trospoint for hver person, som deltager i gudstjenesten. Går flere præster sammen om at holde en gudstjeneste er det kun en af præsterne, som for udleveret trospoint for gudstjenesten. de andre vil kun få et for at deltage.

Allina/Alassea/Ali: Rød trospoint

Elona/Elonae/Ena: Lilla trospoint

Karlac/Kalmca/Kalm: Klar trospoint

Malak/Malakai/Mal: Brun trospoint

Nirana/Nerwena/Nie: Grøn trospoint

Siri/Siralin/Sie: Hvid trospoint

Turas/Turanil/Tutu: Sort trospoint

Zerus/Zeterus/Zeru: Blå trospoint

Fugl Fønix: Guld trospoint

 

Skjold

Præster kan lave et uigennemtrængeligt skjold i 5 min, der holder så længe præsten står i centrum af cirklen og messer, højt og tydeligt. Så længe skoldet er oppe, kan ingen bevæge sig ud eller ind i cirklen, uden at ritualet skal laves igen.

Præsten kan påkalde en beskyttende cirkel, ved følgende eller lignende messen: ’Oh mægtige ”indsæt gudens navn”, jeg beder dig beskytte din mest trofaste og loyale præst/præstinde og dennes venner imod skade fra uvenner, således at jeg fortsat kan prædike for dig og skaffe tilhængere. ”Gudens navn” modtag denne offergave (værdi mindst 1 trospoint pr. person i cirklen) og beskyt mig/os! Antallet af folk der kan være i cirklen, er afhængig af hvor mange trospoint der bliver lagt på jorden i en cirkel omkring præsten.

Effekt: Alle der når ind i cirklen og rører ved præsten, vil være beskyttet af guden indtil præsten ophæver den beskyttende cirkel. Den beskytter imod al skade, både fysisk, magisk og projektiler såsom skydevåben og pile. Det er kun præsten, der kan åbne cirklen igen, og man skal blive ved med at røre præsten, indtil den ophæves.

– Krav: At præsten har god vilje (trospoint) hos guden og dette opnås gennem ofringer til guden. Har præsten ikke god vilje hos guden, vil der ikke opstå en beskyttende cirkel. betalingen af trospoint skal falde når cirklen laves, dvs. at er cirklen lavet kan du ikke hoppe ind i den selv hvis du har trospoint.

 

Helbredelse

Alle præsterne kan igennem deres guder helbrede tilskadekomne folk, men det er præster eller præstinder for Siri, der er bedst til det. For at kunne helbrede skal du lave et helbredelsesritual, og til det skal du bruge viden og remedier, samt en passende offergave.

Ritualet til helbredelse

Først skal du tegne en cirkel i jorden på så jævn en overflade som muligt, med en 5m diameter. Cirklen skal markeres tydeligt, så folk kan se hvilken område de skal stå eller lægges i. Derefter messer præsten til guden og disse ord eller lignende siges: ’Ærværdige ”indsæt gudens navn”, gud for ”indsæt det guden står for”, jeg beder dig, rens dette område således jeg kan bringe de sårede herind, så de kan modtage din kraft og velvilje.

Derefter bringes de sårede ind, og der messes: ’Du almægtige ”indsæt gudens navn”, lad dine store kræfter og vidundere, redde de sårede og tilskadekomne folk, så ofrer/bringer jeg disse gaver (ofre 1 trospoint pr. person der skal helbredes), således at de igen kan deltage i kampens hede”. Når du er helbredt har du. Heler 3 LP, og Siri præster healer 5 LP, og ritualet kan max laves 1 gang om dagen, og kan ikke helbrede den samme person 1 gang i timen time.

– Krav: Der skal ligges et trospoint pr. person man ønsker at heale.

 

Præste niv. 3

Hellig genstand

En præst eller præstinde kan gøre en genstand hellig. De mest almindelige ting, der bliver gjort hellige, er et alter, samt våben og rustning, men også andre effekter kan forekomme. Der er også nogle væsner i verdenen, som kun kan skades af hellige eller magiske våben. Hellige og magiske rustninger er også de eneste, der kan beskytte imod skade fra særlige monstre.

Måden, en hellig genstand laves på, er ved at præsten lægger våbnet eller rustningen på et alter.  Derefter messer præsten: ’Oh skønne og mest pragtfulde ”indsæt gudens navn”, velsign denne ordinære ting, således at den/det vil blive en af dig skabt, vidunderlig og en af de mest magtfulde ting i denne verden. Den vil herefter kun blive givet til, båret og brugt af værdige folk, der vil kæmpe for din sag og dine tilbedere’. Når denne remse er sagt, ofres der en ting til guden, til en værdi af mindst 300 kniplinge og 10 trospoint (flere præster af samme tro kan gå sammen for at lave et helligt våben), hvorefter guden velsigner tingen. Derefter vil offergaven forsvinde og genstanden vil kort lyse op, hvorefter den er klar til brug.

– Helligt vand laves på samme måde. Dog kræver det en mindre ofring til en værdi af 2 trospoint Helligt vand er en hellig genstand, og skal opbevares i en eliksirflaske.

 

Helligt vand

Det koster 2 trospoint at lave en flaske helligt vand

Dette er effekten på dem som drikker det hellige vand, eller på den/det vandet bliver hældt på.

Allina: Uddriv skygge hvis besat, hvis den besatte stadig kun er grå.

Elona: Bevar hemmelighed. Hver sætning omkring emnet gør voldsomt ondt og giver 1 skade. (Giv den til folk, som du vil have bevarer din hemmelighed).

Karlac: Identificerer magisk eller hellig genstand (skal drikkes).

Malak: Reparer en del på en rustning eller et våben (Illustrer at du “hælder vandet på” delen).

Nirana: Giver 3 skade til udøde (sig du kaster vandet på NPC’en, men undlad at kaste det).

Kan kurer en alle sygdomme.

Zerus: Hårdfør. Giver 1 ekstra LP i 1 time.

Turas: Sprede/starte korruption, enten i et område eller i en person (skal indtages eller hældes på jorden). 1 flaske af Turas hellige vand, kan korruptere 1m2, som derefter vil sprede sig 1m ud, hele vejen rundt, fra startpunktet, pr. måned.

Helligt aske for Føniksen: Dem der kommer i berøring med asken, skal svare sandt, så længe de er i berøring med asken (lad være med at puste det i hovedet på folk).

 

Ritualer specifikke til guderne

Allina

DETTE ER VIDEN, KUN ALLINA PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

En Allina niv. 3 præst kan lave Einhjerner.

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Der skal ofres 3 trospoint pr. einhjerner der skal laves.

Du skal bruge lig, gerne så friske som muligt.

Det er dog op til Allina, hvor mange der kommer “til live”.

Find selv på en passende bøn.

Selve forvandlingen tager ½-1 time (sminkning efterfølgende)

Note: Det kan ske at Allina giver præsten besked om at du skal lave Einhjerner til hende.

 Se også dokumentet nederst på denne side.

 

Elona

DETTE ER VIDEN KUN ELONA PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

Elona niv. 3 præst, kan fjerne et minde permanent.

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Der skal ofres 1 trospoint, pr. minde der skal fjernes. (Et minde, skal være en specifik afgrænset situation og ikke noget der må have varet i mere end ½ time).

Den person der skal have fjernet et minde, skal ligges i cirkelen, evt. sovende.

Find selv på en passende bøn.

Note: Mindet kan genskabes med alkymi.

 

Karlac

DETTE ER VIDEN KUN KARLAC PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

En niv. 3 Karlac præst, kan rense et korrupteret område

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Der skal ofres 1 trospoint pr. 1m2, der skal renses.

Find selv på en passende bøn.

 

Malak

DETTE ER VIDEN KUN MALAK PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

En niv. 3 Malak præst kan velsigne en kiste så den kun kan flyttes og åbnes af præsten selv.

Det koster 2 trospoint at velsigne kisten, og 1 trospoint pr. måned at holde den kørende, ellers forsvinder den (hvis du ikke kan komme en spilgang, så når du kommer den efterfølgende, gang så koster det 2 tros point)

Find selv på en passende bøn.

Note: se mere i beskrivelsen af Takaraordnen – bankerne.

 

Nirana

DETTE ER VIDEN KUN NIRANA PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

En niv. 3 Nirana præst kan lave en dyreelver eller en dryade.

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Det koster 1 trospoint for at lave en dyreelver eller en dryade.

Placer den person som skal laves til en dyreelver i cirklen, samt et dyr af eget valg.

Vil du lave en dryade, da kræver det en spirre på fra et træ i mindst 1½m højde, fra Den vandrende skov, samt den person, der skal forvandles til en dryade.

Find selv på en passende bøn.

Selve forvandlingen tager ½-1 time (sminkning efterfølgende).

 

Siri

DETTE ER VIDEN KUN SIRI PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

En niv. 3 Siri præst, kan genoplive en person.

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Det koster 5 trospoint at genoplive en person.

Placer den person der skal genoplives i cirklen (må ikke have være død i mere end 15 min. med mindre de har fået eliksiren “fastholde sjæl”).

Find selv på en passende bøn.

 

Turas

DETTE ER VIDEN, KUN TURAS PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles senes 1 time i forvejen.

En niv. 3 Turas præst kan fremmane en Bhiru.

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Der skal ofres 3 trospoint pr. Bhiru der skal fremmanes.

Der skal laves en rift til Den Anden Verden, som Bhiruen kan komme ud af.

I midten af cirklen, ligges der en hel skyggesten.

Det er op til Turas, hvor mange Bhiruer der kan komme ud.

Find selv på en passende bøn.

Selve forvandlingen tager ½-1 time (sminkning efterfølgende).

Bhiruen kan kun være i vores verden i max 1 time og den har sin egen vilje.

Note: Det kan ske at Turas giver præsten besked om at du skal lave en Bhiru til ham.

Den Bhiru, Turas præsten kan hidkalde, har kun en semi fysisk form, og kan kun skades af magi, bønner og hellige våben. Den er usynlig, men kan ses hvis en drikker en “se usynlig” eliksir eller lignende.

 

Zerus:

DETTE ER VIDEN KUN ZERUS PRÆSTER HAR!

En SL skal være tilstede og varsles mindst 1 time i forvejen.

En niv. 3 Zerus præst, kan gøre sig selv eller en anden immun overfor den første magiske effekt (eliksirer, artefakter, og generelt magi) som rammer dem inden for 1 time.

Cirklen skal laves i benmel og være 2 meter i diameter.

Det koster 1 trospoint pr. person, der skal gøre immun.

Ritualet kan max laves 1 gang i timen. Ritualet holder i 1 time.

Find selv på en passende bøn.

 

Gejstliges rangorden

Rang Titler Beskrivelse
8 Patriark/Matriark Øverste repræsentant for trosretningen (en for hver gud)
7 Ypperstepræst(inde) Øverste leder for kirken for det land.
6 Biskop Ledere og forvalter af daglig drift af flere store sogn.
5 Høj præst Leder af flere mindre sogn eller større tempel.
4 Abbedisse Præster der bestyrer et kloster eller en kirke, lokalt.
3 Præst Præst niv. 3
2 Korsanger Præst niv. 2
1 Novice Præst niv. 1

*Heksejægere står udenfor al jordisk lov og kan kun dømmes af guderne og hinanden.

Titler opnås ved at blive valgt af en gud.

Aureanernes forhistorie

Denne viden er kun kendt af Allina præster. Denne viden må ikke printes eller spilles på, med mindre du er Allina præst niv. 3.

Aureams-forhistorie