Hjælp søges

Der er meget arbejde i at holde en kampagne kørende, ved siden af fuldtidsstudier, arbejde og familie. Derfor vil vi også gerne have jeres hjælp både inden senariet, men også på dagen før senariet.

Generelt

Vi søger en spilleder (SL) mere, flere faste NPC´er, og en praktisk ansvarlige mere.

Vi søger også en fast fotograf, til at tage billeder i løbet af spildagene.

På dagen

Vil vi gerne have hjælpe med at læsse traileren på Ungdommens Hus, Norgesgade 46A, Fredericia. Der mødes vi kl 9.00 og kører sammen ud i området og sætter op. Efter senariet vil vi ligeledes gerne have hjælpe til aflæsning af traileren. Dem der hjælper med den del, kan tage med på Den Mongolske og spise (for egen regning), hvor vi snakker om hvad der er sket til senariet og hvad der har været godt (vi vil gerne vide hvem der hjælper med den del, så vi kan bestille bord).

Lave opgaver

Vil vi gerne have hjælpe til at lave opgaver til opslagstavlen. De skal indeholde hvem der hyrer folk og hvad de vil have hjælp til. Evt. også skriv hvilke professioner der skal bruges og/eller resurcer. Forslagene sendes til sl@utopialive.dk

Dem der hyrer må meget gerne være en af dem fra kontaktlisten (se listen under fanen regler).

Eksempel på en opgave   Eksempel på opgave 2Eksempel på opgave 3

Nyhedsaviser

Derudover så vil vi gerne have nyhedsaviser, for at gøre verden mere levende, og så nye spillere, kan læse om hvad der et sket i Aurora og i resten af Den Kendte Verden.

Retningslinjer for nyhedsbladet

Nyhederne bliver indsamlet af budbringerne i Ordus Adfero Lorica og nedskrevet af skrivere som ofte er medlemmer af ordenen Scriptorerne. Nyhederne bliver sendt med duepost og er krypterede. Krypteringen kan kun læses af medlemmer fra Scriptorerne.

I hovedstaden udkommer der nyhedsblade hver dag, men ude i forstaderne, da udkommer nyhedsbladet kun én gang om uge og i helt små byer kun en gang om måneden. Palenia modtager nyhedsbladet 1 gang om måneden, da byen ikke er så stor endnu (De har dog ikke modtaget nogen nyhedsaviser i meget lang tid).

Der er forskellige artikler i nyhedsbladet og den vigtigste form er selvfølgelig nyheder, herunder også opfindelser. Der forekommer også andre typer artikler, så som interview, raporter og ting, der er besluttet på rådsmøderne. Derudover så kan der forekomme lidt underholdning så som små gåder eller opslag, fx hvis en herremand søger arbejdskraft. Dette er dyrt, da det er annoncerne, der betaler for produktionen af aviserne. Der kan også stå, hvis vigtige folk der er døde og som har en betydning for mange folk, enten en omvæltning i et stort område/sogn eller for handlen.

Der står aldrig lokalt sladder i nyhedsbladet, da det hører til i røgtekrukken. Nyheder kan sagtens opstå ud fra rygter, fx hvis der er tilstrækkeligt mange rygter om fx falske mønter i et område, så bliver det undersøge og så bliver det til en nyhed. Pointen er at en nyhed, skal have mere end lokal værdi/interesse.

Quotidie recordum er latin og betyder Den daglige journal. Nyhedsbladet bliver af Scriptorerne og lærte kaldet Recordum, imens pøblen kalder den for nyhedsbladet (aldrig avis, da det udtryk/trykpressen ikke er opfundet endnu).

Scriptorerne arbejder ud fra nyhedskriterier som væsentlighed, identifikation, sensation og aktualitet. Det vil sige at de aviser der kommer til området Palenia, har nyheder som berører dem eller har betydning for dem. Fx så vil lokale nyheder stå først, fx skovbrande, banditter eller monstre i nærheden, som kan risikere at overfalde folk. Dernæst så noget der påvirker handlen, efterfulgt at nyheder om krigen. Krigen er efter handlen, da den er knap så aktuel nu, da der ikke længere er Zardekkiske hære i landet.

Vi vil også gerne have hjælp til at fylde røgtekrykken, så der er noget at sladre om i kroen, hvis man er til den slags. Det er alt sammen om hvad der foregår i spilområdet og om de personer som er der.