Referat fra generalforsamlingen 2018

Utopia generalforsamling – referat d. 23 februar 2018

Deltagere

 • Daniel Pedersen
 • Anders Løhde
 • Nicki Boe
 • Poul Erik Nielsen
 • Anna Jensen
 • Danny Ertner
 • Lennart Christensen
 • Annisette Maria Odgaard
 • Peter Mathisen

Pkt. 1 – valg af dirigent og referat

Dirigent: Poul Erik Nielsen

Referent: Daniel Pedersen

Pkt. 3 – Regnskab

 • Fremlæggelse af regnskabet
 • Regnskabet ser fint ud, og er godkendt af forsamlingen.

Pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent

 • ’’Støttemedlemskabet’’ som før kostede 100kr er sat ned til 50kr. og giver gyldigt medlemskab ift. Deltagelse i Utopia bingo, men ikke til andre arrangementer så som rollespillet.

Pkt. 5 – Regnskabsåret

 • Bestyrelsen kan med fordel lave et regnskab for året der kommer, for at skabe et overblik for de øvrige medlemmer til generalforsamlingen.

Pkt. 6

 • Der bliver foreslået at man ændre i vedtægterne omkring beslutningsprocessen.

Før: Formanden/næstformanden + et andet bestyrelsesmedlem skal der til for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Nu: Beslutningsdygtig når formanden/næstformanden + halvdelen af bestyrelsen

Forslaget er godkendt.

 • Der bliver foreslået at man kun kan stemme v. personlige fremmøde på generalforsamlingen, i stedet for IP voice programmer.

Forslaget er godkendt.

Pkt. 7 – Valg af formand

 • Anna Jensen er valgt som formand

Pkt. 8 – Valg af næstformand

 • Poul Erik Nielsen er valgt som næstformand.

Pkt. 9 – Valg af kassere

 • Kirsten Pedersen er valgt som kasser.

Pkt. 10 – Valg af revisor og revisor suppleant

 • Lena Bech er valgt som revisor, og Danny Ertner er valgt som revisor suppleant.

Pkt. 11 – Nye bestyrelsesmedlemmer.

 • Danny Ertner er valgt ind som menigt medlem.

Pkt. 12 – Evt.

 • Der er et ønske om, at få indsigt i de arrangørgrupper som arbejder i Utopia. Der er mange som ikke kender de folk som arrangerer, eller har nogen indsigt i, hvad der arbejdes med.
 • Der er et ønske om, at grupperne i Utopia (Utopia Social, Utopia Live, Gamerne osv.) får et samlingssted f.eks. ved at have en fælles hjemmeside.

 

Original dokumentet er underskrevet af formanden og dirigenten.

Dato og underskrift formand

Dato og underskrift dirigent