Medlemsskab

Medlemsskabet for foreningen Utopia er 150,- kr. årligt for almindelige medlemmer, og 100 kr. for arrangører og hjælpere. Som medlem af foreningen for man en række fordele, der kan ses her.

• Gratis deltagelse i Bifrost kurser
• Ret til at låne foreningens materialer
• 25% rabat på foreningens arrangementer (med få undtagelser)

For at blive medlem skal du udfylde følgende formular og vælge hvilket medlemskab, du ønsker. Da den skal underskrives af dig og evt. værge skal vi enten have en fysisk til et af vores arrangementer eller elektronisk scannet ind og sendt til bestyrelse@utopialive.dk

Betaling kan gøres kontant efter aftale med kassereren til et af vores arrangementer (send en mail til ovenstående adresse) eller via overførsel til vores konto:

Bank: Spar Nord
Reg. Nr.: 9196
Konto nr.: 4582739957

Mobilepay: 20466

Husk at skrive dit navn, så vi ved hvor pengene kommer fra.