Tilmelding til alm. senarier

Tilmelding til almindelig senarier

Tilmeldingen sendes senest torsdag inden scenariet. Spørgsmål kan sendes til til sl@utopialive.dk

Vigtigt: Hvis du har tilmeldt dig og bliver forhindret i at komme, så husk at give besked, ellers så køber vi mad ind til at du kommer. Jo mindre overskud, jo færre fede ting kan vi købe til kampagen.

Personlige informationer

Dit navn *

Din e-mail *

Fødselsår *:

Tlf. nr. *:

Tlf. nr. til værge (hvis under 18 år):

Kommentar (sygdom, allergier m.m.):

Karakteroplysninger

Navn *

Race *:

Religion *:

Professioner *:

Land du har boet længst i *:

Evt. vidensområder du skal have tilsendt:

Hvilken type spil foretrækker du? (se beskrivelse nederst) *:

Baggrundshistorie (BG) *:

* = skal udfyldes

 

Baggrundshistorie (BG)
Hvad er det for en type karakter, du gerne vil spille, og hvad er det for en type spil du gerne vil være en del af? Vi vil gerne have at du gør dig nogle tanker om karakterens status. Er han/hun enlig, gift, enke/enkemand, forelsket, forladt, osv.? Har karakteren nogle kontakter, fx hos et universitet eller bibliotek (findes i alle Hovedstaderne), en orden eller en organisation eller andre vigtige eller højtstående folk fra din fortid, som kunne tænkes at hjælpe dig (fx give oplysninger der kan hjælpe med at løse et plot)? Vi skal bruge en by din kontakt er i, samt et navn.

Først sætter du dig ned og tænker over et koncept. Så skriver du en off-game tekst, hvad din karakter har lavet i sit liv, på en måde der giver en fornemmelse af dens personlighed, hvad denne har lært af professioner og hvorfor. Vi vil også gerne have at du sætter et kortsigtet mål for spilgangen, noget du gerne vil opnå og et langsigtet mål, som er det der er drivkraften for din karakter.

Vi vil rigtig gerne have at du skriver en lang baggrundshistorie til dig selv, da dette giver dig som spiller, en dybere og dermed sjovere karakter. Vi vil dog kun have et resume af den, med de vigtigste højdepunkter (Max ½-1 A4 side). Det vi kan bruge til at sætte personlige plot i spil, er smuds, hemmeligheder, eller gode og dårlige ting du har gjort (ry og røgte), samt evt. andre spillere eller NPC´er som har en særlig forbindelse til din karakter. Det kan også være hvad du vil kæmpe for lige rettigheder og demokrati gennem rådet eller slave indførelse og magtskifte?

Hvis vi skal nå at læse din BG inden scenariet, er det vigtigt, at vi modtaget den senest 1 uge før. Der er dog ingen garanti for, at vi når at læse den eller sætter spil i gang ud fra din BG, men vi vil forsøge. Vi forsøger som udgangspunkt at lave personlig plot, til de spillere der levere godt spil.

Typer af spil

Vi skaber rammerne, men det er jer som spillere, der skaber spillet. Vi sætter plot i spil, som I så kan gribe og spille videre på. I vil sjældent opleve, at vi sætter noget i spil bare for at underholde jer (passivt se på). Derimod skaber vi situationer I kan blande jer i, få oplysninger fra, eller som kan give jer en kontakt, som kan være til gavn for jer senere i spillet.

Intrige: Intrige dækker mange forskellige ting, så som arbejdskonflikter, romancer, familiefejder, komplot o.l. Intrige dækker også snedig el. ondskabsfuld adfærd der har til formål at skabe splid, stille nogen i et dårligt lys, opnå en fordel på andres bekostning. Rænkespil: er en person der spiller andre et puds, holder nogen for nar eller forvirrer dem, dvs. en række udspekuleret eller ondskabsfulde kæde af handlinger med det formål at opnå noget, eller at skade andre.

Stemning: Stemningsspil er meget mere end skjaldesang og rygtedeling fra rygtekrukken i kroen, imens olielamperne lyser eller bålet knitrer. Det kan også være historie og tidligere oplevelser, opdigtede som oprigtige eller kampråb, og jubel efter en sejr. En stemning kan også være trykket eller trist, men fælles for ”en god stemning” er at det er noget flere spillere er fælles om at skabe, i et rum eller bestemt sted. Skjalden kan synge nok så mange sange, men hvis spillerne ikke deltager og fx synger eller klapper med eller efter sangen, så dør stemningen eller er ikke eksisterende.

Mysterium: Mysteriespil dækker mange ting, der er alt fra detektivarbejde til gåder, krypteringer, usynlig skrift, gådefulde eller mærkværdigt forhold og fænomen i området (markeret med effektkort), som man ikke umiddelbart kan forstå el. komme til klarhed over. Drømme fra guderne og ritualer, både almindelige og okkulte er også mysteriespil. Det kan også være breve med opgaver hvor du skal finde en ting eller information.

Kamp: Kamp dækker mere end bare at slogse med NPC´er, i form af skurke og monstre. Det kan også være en nævekamp på kroen, en dyst, træning med melee- og skydevåben og formationer eller turnering i en arena eller på et åbent område. Kamp kommer ikke altid hen til dig, men det kan være du selv skal opsøge eller starte det. Husk show-kamp og verbale provokationer er sjovere at se på, for dem som ikke ønsker kamp og som bare ser på.