Formandens beretning 2015

Utopia Live

Vi fik endnu en ny SL Claus Nyfjord, som har overtaget kroen og madlavningen, hvilket vi er rigtig glad for. Selve sæsonen har æret rigtig god, og vores deltagerantal er steget. Særligt vores sommersenarie var en succes, hvor vi havde mange nye spillere med, og nogle af dem deltager nu i kampagnen. Der er generelt kommet mere styr på plot, NPC briefinger, og reglerne giver blev strømlignet i vinterhalvåret.

Vi har også fået et bedre samarbejde med TRAUMA, da bestyrelsen blev skiftet ud og vi har nogle af vores ting, opbevaret i det ene af deres kælderrum. Samarbejdet med Lyng Rollespil, er uændre, hvor vi låner udstyr af dem, engang imellem. Til vores sommersenarie, lånte vi ligeledes udstyr af Rottehullet, fra dengang, de selv havde fået live kampagner.

Der er også kommet andre arrangører på banen, hvor Dennis Kilden arrangerede det længe efterspurgte Punktum, som var en succes og som sandsynligvis gør at der kommer flere punktummer fremover. Julie Lyngsø, Lene Frank og Pernille Madsen arrangere igen i år i februar et hygge senarie i Utopia settingen.

Utopia Social

I starten af året trak jeg mig som leder af Utopia Social, pga. af et voldsomt stressanfald, der varede i en længere periode end normalt, men jeg overtog styringen igen efter sommerferien. Der blev lige ledes skiftet lidt ud i Utopia Soail ledelsen, vi takker Vicki og Nicki for et godt samarbejde og har budt Anna A., Cindy og Flemming velkommen.

I Sommers skiftede Utopia Social lokaler fra Frivilligcentret til Kulturcaféen. Årsagen var at SIND skulle flytte lokaler, men manglede lige lidt ekstra, for at det kunne gå igennem hos kommunen (det er dem der betaler for lokalerne). Vi ønskede også selv at skifte lokaler, da vi i foråret var blevet flyttet en del rundt i Frivillighuset, om onsdagen – når vores faste lokaler blev lånt ud til andre.

I de nye lokaler, har vi også mulighed for at have alle vores spil stående, i stedet for i kælderen sammen med vores rolespilsudstyr. Vores mængde af spil er vokset, så vi nu er oppe på omkring 50+ bræt- og kortspil. Vi er rigtig glade for de nye lokaler og hvor vi fortsat har fællesspisning. Det er blevet nemmere at spise med, da man nu kan indbetale penge til den første, en form for klippekort.

Der er også i år blevet holdt filmmaraton i Biografen på Ungdommens Hus, af Flemming og Johanna. Nicolai har ligeledes holdt brætspilweekender og begge dele vil fortsætte i det nye år, evt. i den samme weekend, så man kan skifte lidt imellem at se film eller spille brætspil. Vi var også til et brætspilevent med TRAUMa først på året.

Derudover har der været en del andre tiltag så som foredrag, shoppingture, deltagelse i Odense Zombiefestival og zombie event i Gelsted. Vi har ligeledes fået doneret en del ting til vores julearrangement, samt navneskilte og 500 kr. til Utopia Social.

Samarbejdet med SIND

Ud over at dele lokaler med SIND, da har vi også fået 3 repræsentanter med i aktivitetsudvalget, som har til formål at lave aktiviteter hvor deltagere fra begge foreninger kan deltage. Det foregår hver den første fredag i måneden. Vi har de første hyggelige fredage, som begge har været en succes, dog kunne vi godt tænke os bedre tilslutning.

LAN weekender

Vi holder stadig LAN weekender i vintermånederne, hvor vi ikke afholder Utopia live, dog med undtagelse af december måned. Der er færre deltagere end i begyndelsen, men det er hyggeligt, så vir fortsætter.

Det nye års udfordringer

Udfordringerne i år vil være for mig at få nye folk oplært i de poster og arbejdsopgaver jeg har i foreningen. Jeg skal til at bruge mere tid på min skole og mindre tid på foreningen. Derfor så er det sidste år jeg sidder som SL til vores rollespil, hvor jeg vil bruge året på at oplære Vivi og evt. nye SL´er. Jeg vil også forsøge at oplære en nye til at overtage styreingen med Utopia Social ledelsen, dog ønsker jeg ikke at træde ud af ledelsen. Samtidig med, så bruger jeg også dette år til at lære den nye næstformand op, til at overtage formandsposten i 2016, hvor jeg ikke vil stille op som formand igen. Jeg har påtaget mig rigtig mange opgave for foreningen, men det er ved at være på tide at nye kræfter træder til og de skal findes her i dag eller i løbet af året.