Handels regler

Handel

Handlen foregår ved at man har kan importere og eksporter varer, gennem et handelshus, til og fra sit hjemland, igennem handelskontakter man har i forvejen kan man skaffe sjældne enkelt varer, og man kan derfor ikke importere og eksportere varer fra andre lande. Derfor har man som handlende brug for et handelshus, da man kan handle internt.

Er du handelsmand fra Aurora, kan du købe de ting som Aurora eksporterer (SL). Du kan sælge varer til Aurora (SL), som Aurora importerer.

Er du ikke med i et handelshus han du stadig handle med dine handelskontakter i hjemlandet, men det er din egen opgave at skaffe en handelvogn, fylde den og hyre krigere til at få den beskyttet. Forskellen er at handelshuse har et sted varerne kan opbevares, de har en handelsvogn og kontakter til at skaffe folk til at beskytte karavanerne. Du skal som selvstændig handelsmand, selv ud at finde folk der vil beskytte din handelsvogn, i nærområdet (spilområdet).

Skat

Handelshuse skal betale skat til borgherren, alt efter deres samlede indkomst (det er typisk 10%, men det er op til borgherren og rådet), til gengæld, så betaler handelsfolk i huset ikke Almindelig skat, da de hjælper til områdets økonomi. Bliver der ikke betalt skat, da vil varerne være smuglervarer og kan konfiskeres hvis det opdages. Det kan opdages ved at hans handelsvarer ikke står i logBøgerne. Det kan give en bøde, som er højere end skatten.

Handelshusene

Du kan købe et handelsbevis hos borgherren (det udstedes af borgherren), hvor du kan oprette et handelshus (handelshus niv. 1) og ved at betale 500 kniplinge (det er incl. byggeomkostninger og så har de en handelsvogn). Du kan dernæst opgradere det til et handelsemporium (handelshus niv 2), for 500 kniplinge. På niv. 2 har du 2 vogne og 1 vagt, det koster 500 kniplinge. Til sidst kan du opgradere det til et handelskompagni (handelshus niv 3), for 500 kniplinge. På niv. 3 har du 3 vogne og 2 vagter.

Kasai handelsfolk

De fleste handelshuse i Den Kendte Verden er ejet af Kasai handelsfamilier, da deres primære drivkraft i Den Kendte Verden er, at sætte sig på al handel. De har det med at forsøge at udkonkurrere andre handelsfolk, for jo bedre handelsfolk de er, jo højere adelig rang får de også, og dermed er de tættere på kejseren (som de meget gerne vil være tæt på).

Når Kasai slår på risiko tabellen har de +1. Fx hvis man slår 3, tæller det som om de har slået 4. Dette er fordi de har et ryg der siger at folk der stjæler fra dem, har en tendens til at dø blodigt. Kasai handelsfolk kan dog ikke være med i andres racers handelshuse.

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Mikado/

Kejser

Den øverste myndighed i Sekai og leder af hele imperiet.
7 Koshaku/

Storfyrste

Overhoved for en delvis selvstændig provins.
6 Torihiki/

Handelsfyrste

Overhoved for et større handelshus (i hovedstader) og planlæggeren bag alle handelsruterne. Handelshus niv. 3.
5 Hakushaku/

Handelsruteejer

Ejer og leder af en handelsrute imellem to landsdele. Handelshus niv. 2.
4 Shishaku/

Handelsgreve

Ejer og leder af et handelshus, der tjener penge på at administrere handel på handelsruterne og tjener på at flytte varer. Handelshus niv. 1.
3 Kaikeishi/

Regnskabsfører

Holder styr på regnskabet og udregner fortjeneste samt tab.
2 Shogun/

Krigsherre

Er underlagt handelsfyrster. Krigsherren leder samuraierne, der beskytter handelshusene og handelskonvojerne.
1 Samurai

”Den som tjener”

Elitekriger der står under Shogun/krigsherren for området.

Titler kan opnås ved at anlægge handelshuse, have adelige forældre eller have gode handelsevner.

Handelskaravane

Det er jo ikke gratis at sende en handelskaravane, kusken skal have løn og vognen skal vedligeholdes. Det er ikke kun medlemmer af et handelshus der kan få varer med i en karavane, men også Almindelige handelsfolk, det koter bare mere for dem. Prisen for at sende en handelskaravane uden om handelshus eller en ekstra vogn for et handelshus, koster det 150 kniplinge.

Risikoer for overfald

Det er ikke risikofrit at sende varer med en karavane og alt efter hvor mange vagter du hyrer til at følge med handelsvognen, jo mindre sandsynlighed er der for at der bliver røvet fra den. Du kan selv finde og hyre dine vagter (spillere) til ca. 50 kniplinge pr vagt, eller du kan leje krigere gennem handelshuset, men så koster det 100 kniplinge pr. vagt. Det er ligegyldigt om du sender en eller flere vogne, der skal ikke flere vagter til karavanen. Hvis man ønsker at sende flere vogne i hver sin retning skal hver vogn have egne vagter.

Du kan se i skemaet herunder, hvad risikoen er, i forhold til antallet af vagter. Jo flere vagter der er med, jo mindre er risikoen for at den bliver overfaldet og der forsvinder varer. SL vil imellem spilgangene slår en D8 terning, og fortælle dig næste spilgang, om du har tabt noget på din fragt af varer. (se skemaet “Risiko for overfald”). Det tager en spilgang for karavanen om at hente varer, ligegyldigt hvor langt eller kort de skal.

Er man flere om en vogn og man taber 20%, da er det alle folk der har varer med i handelsvognen/ karavanen, der mister 20%. Smuglervarer øger altid risici med 10% pr smuglervarer der er med karavanen.

Risiko

1 D8

1 2 3 4 5 6 7 8
0 vagter 70% 60% 50% 40% 35% 30% 25% 20%
1 vagt 60% 50% 40% 35% 30% 25% 20% 15%
2 vagter 50% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
3 vagter 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
4 vagter 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
5 vagter 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0%
6 vagter 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0%
7 vagter 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 0%
8 vagter 15% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

Note: 100% ingen vare kommer frem. 0% alle vare kommer frem.

Handelshuslederens ansvar

Handelshuslederen skal også sørge for at når en handelsvogn sendes af sted, skal der være en samlet pris for varerne i vognen, i en hovedbog, hvad enten den er fyldt op eller ikke. I hovedbogen, skal der stå hvem der har sendt handelsvarer med, og en samlet volumen og pris for alle varerne i vognen.

Hvis du vil have varer med tilbage i handelsvognen, efter den har afsat eksportvarer, skal det også stå i hovedbogen/logbogen hvad det er, volumen og pris, eller kører den bare tom tilbage med din profit.

Der er 100 volumen i en handelsvogn og så er det op til handelsmanden, hvilke varer der skal med. Derfor vi skal bruge din handelslogbog over hvilke varer du har transporteret, volumen på varer (så vi kan undersøge at den ikke overstiger 100), samt en samlet pris på alle varerne i vognen. Er du med i et handelshus, er dette en opgave for handelshusets leder, at sørge for at SL får de nødvendige oplysninger.

Hovedbogen afleveres til SL, ved spilstop. Er du selvstændig handelshus, og du selv køber en handelsvogn at sende dine varer med, da skal SL have din logbog, så vi kan udregne evt. tab imellem spilgangene.

Handelsmandens logbog

En handelsmand skal have en handelslogbog, hvor du skriver de varer ned du har købt eller bestiller, hvilken værdi varerne har. Dette er dit regnskab overfor borgherrens regnskabsfører, og står dine varer ikke i logbogen, da kan det betragtes som smuglervarer ud over de realle smuglervarer der er ulovlige.

Bogen bør indeholde en side pr handels karavane – hvori følgende fremgår.

Antal varer, volume, værdi og ejer, samt dato for karavanen, og total værdi.

F.eks.

D.11/4-15

Karavane ud af Aurora til Bakkely

Vare               Vol                 Værdi            Ejer

20x Urter      20                  200                Noland

2x Guldbarre 20                 800                Cornelius

Total              40/100           1000             

Værdi i Bakkly: Cornelius 800 x 1.25 = 1000k, Noland 200 x 1,25 = 250k

 

Karavane retur fra Bakkely → Aurora

Vare               Vol                 Værdi            Ejer

10x Hvidvin  80                  1000              Cornelius

1x tønde øl    20                  250                Noland

Total              100/100         1250

Værdi retur:

Cornelius: 1000 x 1,25 = 1250k. -10% skat = 1125 til udbetaling  

Noland 250 x 1,25 =312k- 10% = 280 til udbetaling

Vagter: 1 fra huset, Vincent, Torlin, 2 Lejesoldater. Total 5 vagter. Total pris: 300 i løn.

Det er vigtigt at handelsbogen er overskuelig da den læses igennem af SL mellem spilgangene og hvis SL frustreres over manglende omhu og overskuelighed stiger risiciene proportionelt. SL slår på tabellen 1-8 og nedfælder evt tab i bogen. Ved næste spilgang får man udbyttet ved checkin (eller når karavanerne ankommer ingame).

Priser

Fx hvis en smed smeder et sværd, så er der i prisen på listen, taget højde for materialernes pris (ud fra listen) samt hans arbejdsløn. Derfor må prisen på handelsvarerne ikke svinge alt for meget i forhold, til prisen på listen (det gælder specielt de resurser der kan findes i området og det spillerne kan producere med deres professioner). Prissvingninger på mere end 50%, betragtes som åger og er strafbart ifølge Palenias love. Priserne kan dog variere alt efter udbud og efterspørgsel og årstid.

Udbud og efterspørgsel

Der vil ofte være opslag med ting der er efterspørgsel på, udenfor Palenia (eksport). Derfor vil det altid kunne betale sig, at gå en tur forbi handelshuset, og se om der er efterspørgsel på din vare. Du kan næste altid sælge din vare til handelshuset, men er der ikke efterspørgsel på din vare, vil prisen som regel være lidt lavere end normal prisen. Eksportvarer er 25% mere værd, der hvor de bliver solgt. Efterspurgte varer er 25% mere værd! Efterspurgte eksport vare kan altså være 50% mere værd!

Handelsvarer

På side 6-8, kan du se hvilke varer de eksporterer og om det er Almindelige varer (kan skaffes på niv. 1), luksus varer (kan skaffes på niv. 2) eller meget sjældne varer (kan skaffes på niv. 3). Du kan ligeledes så i oversigten over hansdelvarer på side 9 , deres volumen som du skal bruge til at udregne, hvor meget de fylder i en handelsvogn (kan indeholde 100 volumen).

Man kan kun eksportere varer fra det land man er fra, og importere dertil, og handels huse kan kun sende karavaner til deres medlemmers områder hvis pågældende spillere er fysisk tilstede.

Dermed kan man altså ikke sende karavaner til f.eks. Sydbragonia hvor ens tidligere karakter der var medlem af et handleshus var fra, men rejste hjem til igen ex. – Derudover kan man ikke automatisk sælge sine varer i spilområdet via SL, det kræver STÆDIG en lokal handelsmand, men man kan selvfølgelig sælge frit til de andre spillere.

Smuglervarer

Smuglervarer der er ulovlige (se smuglervarer, i handelsvarer med priser skemaet), skal kan skaffes ved at finde en skurk som også er handelsmand (minimum niv 1)og jo bedre kontakter (jo Almindelig stofer niv. skurk) han har til mafiaen, jo bedre smuglervarer kan han skaffe eller afsætte. Det er ikke alle Smuglervarer der kan afhentes alle steder, især Bragonere har få der er skurke i det hele taget!

OPS: Enhver karavane kan medbringe smuglervarer, disse føres i logbogen, men som en side for sig der er offgame og kun for GM kan se hvad der er bestilt til næste gang. Dertil kommer at der er 10% øget risici ved karavane drift når der er en eller flere smuglervarer med. Smuglervarer er altid ”efterspurgt” og derfor er deres indkomst 50% mere værd.

Der er dog nogle steder hvor visse Smuglervarer er lovlige, her regnes priser som alle andre varer.

PS: Skyggesten er hen over vinteren blevet en smuglervarer efter Karlaks kirke har deklareret det for kættersk at eje sådan fæle ting, der kun kan anvendes til onde nederdrægtige formål!

 

Landenes handelsvarer

Eksport varer inddelt i Almindelige-, luksus- og sjældne varer. 

Landene importerer og eksporterer forskellige varer, du kan se herunder hvilke varer du kan importere og eksportere herunder.

Aurora

Alm. varer: Jern, Fisk, Frugt, Korn, Landbrugsdyr, Grøntsager, Vildt niv. 1. Træplanker, Hamp, Pels, Krydderløg, Hør, Sytråd og nål, Bandager, Såsæd, Tøndebånd, Tønde.

Følgende urter: Anasils trompet, Blodbær, Dråbebladet rinkel, Fjeldkarek, Hvid lirak, Jomfrus hjerte, Klatrende fenkare, Kongelilje, Natteskærm, Pigget meran, Skovstjerne, Solurt, Sørose.

Luksusvarer: Sølv, Peridot, Safir, Vildt niv. 2, Papir, Bøger, Blødt læder, Kærnelæder, Lædersnor, Eliksirer (alle slags), Lampeolie, Sukker, Uld, Sytråd, Lampeolie, Olielamper, Spejle, Sæbe, Hvidt øl, Te, Brændevin, Lys øl, Alinas hellige vand, Armbolt og hammer, Stor gryde, Morter, trækvogn, alt tøj.

Sjældne varer: Adamant, Diamant, Opal, Vildt niv. 3, Silke, Artifakter, Magiske og hellige våben og Rustninger, Pagasusfjer, Griffenæb, Benmel, handelsvogn.

Import: Guld, Kobber, Rubin, Diamanter, Timeglas, Måleinstrumenter, Kirurg sæt, Sprøjte, Små og store Flasker, Hvidvin, Rødvin, Mjød, Whisky, Kaffe, Eksotiske frugter, Chokolade/snacks, Krydderier, Liras kål, Allinas krone.

Det folk står og mangler til opgaver, ritualer og handel, Brieost, Kakao, Kaffe, Perler, Rustning i læder og Jern, Spyd/bue/stav/pile, Gærsvamp, Redskaber, Glasperler.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Elskovs eliksir, Niv 2, Trofast livs eliksir.

Import: Amulet, Talismaner, Snus, Skyggesten.

 

Nord Bragonia og Bjergly

Alm. varer: Jern, Trækul, Vildt 1, Gærsvamp, 1-håndssværd, Skjold, Tøndebånd, Tønder. Almindelig ost, Hør, Sytråd og nål, Bandager, Spyd/bue/stav/træskaft/pile.

Følgende urter: Anasils trompet, Blodbær, Jomfrus hjerte, Kongelilje, Liras kål, Natteskærm, Pigget meran, Skovstjerne, Solurt, Sørose.

Luksusvarer: Eksotisk Frugt, Peridot, Smøreost, Lys øl, Hvidt øl, Hvidvin, Whisky, Uld, 2-håndssværd, Papir, Landkort, Rustning i Jern, Redskaber, Armbolt og hammer, Stor gryde, Morter, Karlacs hellige vand, alt tøj.

Sjældne varer: Harpyklo, Valkyriefjer, Drageskæl, Diamant, Opal, Brændevin, Artefakter (magiske og hellige), Magiske og hellige Rustninger.

Import: Adamant, Guld, Sølv, Onyx, Landbrugsdyr, Grøntsager, Korn, Humle, ALT Vildt, Salt, Rødvin, Kaffe, Krydderier, Krydderløg, Klartrende fenkare, Hvid lirak, Dråbeformet rinkel, Allinas krone, Fjeldkarek, Træplanker, Spyd/Bye/pile/træstav, Silke, Blødt læder, Kærnelæder, Lædersnor, Bøger, Pibe og Tobak, Smykker, Timeglas, Måleinstrumenter, Kirurg sæt, Glasflasker, Sprøjte, Pels, Hamp, Rustning i læder, Perler, Pistoler, Krudt og kugler, Siv til tag.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Talismaner, Niv 2, Frøforbandelse eliksir.

Import: Snus, Elskovs eliksir, Benmel.

 

Syd Bragonia og Bakkely

Alm. varer: Jern, Kobber, Korn, Landbrugsdyr, Almindelig frugt, muslingeskaller, Grøntsager, Almindeligt stof, Sytråd og nål, Tøndebånd, Tønder, Bandager, Perler.

Følgende urter: Dråbebladet rinkel, Fjeldkarek, Hvid lirak, Jomfrus hjerte, Kongelilje, Krydderløg, Liras kål, Natteskærm, Pigget meran, Skovstjerne, Solurt, Sørose,

Luksusvarer: Peridot, Rubin, Eksotisk frugt, Rødvin, Hvidvin, Te, Pibe og Tobak, Fjerpenne, Bøger, Sukker, Te, Papir, Uld, Olie, Olielamper, Rustning, i Jern, Stor gryde, Morter, Redskaber, Armbolt og hammer, Lædersnor, Krydderier, alt tøj.

Sjældne varer: Havfrueskæl, Uld, optrækkeligt ur, piber, Pibe og Tobak, Silke, piber, Brieost, Nagatunge, Helligt vand, Magiske og hellige våben og Rustninger, Benmel.

Import: Glasflasker, træplanker, ost, Hør, Guld, Sølv, Diamant, Opal, Olielampe, Spejle, Kirurg sæt, Måleinstrumenter, Hvidt øl, Kaffe, Hamp, Spyd/bue/stav/træskaft/pile, Alle Eliksirer, Klatrende fenkare, Blodbær, Anasils trompet, Allinas krone.

Smuglervarer: Elskovs eliksir tilladt, alle andre er ulovlige!

Export: Niv 1, Elskovs eliksir, Niv 2, Trofast livs eliksir, Niv 3, Skyggesten

Import: Amulet, Snus, Talismaner.

Vest Bragonia

Alm. varer: Landbrugsdyr, Korn, Trækul, Vildt 1, Jern, Almindelig frugt, Almindelig ost, Rustning i læder, Spyd/bue/stav/træskaft/pile, Sytråd og nål, Bandager, Såsæd, Tøndebånd, Tønde.

Følgende urter: Skovstjerne, Solurt, Hvid lirak, Kongelilje, Krydderløg, Jomfrus hjerte, Natteskærm

Luksusvarer: Vildt 2, Salt, Olielamper, Papir, Rød- og Hvidvin, Krydderier, Eksotisk frugt, Lædersnor, Armbolt og hammer, Stor gryde, Morter, alt tøj.

Sjældne varer: Vildt 3, Satyr/faun finger, Kentaur hov, Guld, Rubin, Diamant, Magiske og hellige våben og Rustning, Brieost, Alle hellige vand (dog ikke Turas), Smykker, Benmel.

Import: Hør, Silke, Smykker, Sytråd og nål, Mjød, Sukker, Te, Papir, Bøger, Spejl, Måleinstrumenter, Kirurg sæt, Uld, Olie, Rustning i Jern, Stor gryde, Morter, Guld, Sølv, Adamant, Tektonisk Jernbark, Fjeldkarek, Sørose, Solurt, Skovstjerne, Pigget meran, Natteskærm, Liras kål, Klatrende fenkare, Dråbeformet rinkel, Blodbær, Anasils trompet, Allinas krone, Peridot, Rubin, Diamant, Opal.

Smuglervarer: Snus er lovligt, alle andre er ulovlige!

Export: Niv 1, Snus, Niv 2, Trofast livs eliksir, Niv 3, Kort over Zardek

Import: Amulet, Talismaner

 

Brutakk og Kuurak

Alm. varer: Vildt 1, Pels, Skjold i træ, Rustning i læder, Spyd/bue/stav/træskaft/pile, Rubin

Følgende urter: Ingen

Luksusvarer: Vildt 2, Blødt læder, Kærnelæder, Lædersnor, Tørret nødder, Krydderier, Svovl, Onyx, Salt, Zerus hellige vand.

Sjældne varer: Vildt 3, Minotaur horn, Kæmpeorme blod, Adamant, Satyr/faun finger, Minotauer horn, Salpeter, Diamant (rå), Benmel.

Import:  Alle våben, Armbolt og hammer, Uld, Sytråd og nål, Bandager, Olie, Trækul, Træplanker, Almindelig ost, tøj, Jern, Kobber, Sølv, Guld, Sytråd og nål, Rustning i Jern, Stor gryde, Morter, Alle urter, Enhjørningehorn, Safir, Magiske våben, Alle drikkevarer!

Smuglervarer: Alt er lovligt!

Export: Niv 1, Talismaner, Niv 2, Amulet, Trofast livs eliksir, Niv 3, Skyggesten, Kort over Zardek,

Import: Snus, Elskovs eliksir, Levende Baby

 

Den Vandrende Skov og Skovly

Alm. varer: Såsæd, Fisk, Vildt 1, tøndebånd, Tønde, Almindelig frugt, Tørrede Nødder, Mjød, Krydderurter, krydderurter, Snor, Hør, Pels.

Følgende urter: Anasils trompet, Jomfrus hjerte, Kongelilje, Liras kål, Skovstjerne, Solurt, Sørose,

Luksusvarer: Vildt 2, Eksotisk frugt, Valkyriefjer, Peridot, Papir, Bøger, Uld, Pibe og Tobak, Honning, Kaffe, tømmer/snedker Redskaber, Lædersnor, Elonas hellige vand, Siris hellige vand, Blødt læder.

Sjældne varer: Ente spire, Dryade barkhud, Glasperler, Diamant, Opal, Chokolade

Import: Alle metaller, Armbolt og hammer, Sytråd og nål, Bandager, glas, Papir, te, vin, ost, Rødvin, Krydderier, Guld, Sølv, Spejle, alt tøj, Brieost, Hvidt øl, Onyx.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Elskovs eliksir,  Niv 2, Frøforbandelse eliksir

Import: Talismaner, Amulet, Snus

 

Dragebjerget

Alm. varer: Jern, Kobber, Rustning i læder, Sæbeurt, Siv til tag, Bandager, Lille flaske

Følgende urter:  Kongelilje, Liras kål, Jomfrus hjerte, Natteskærm,Solurt, Sørose

Luksusvarer: Peridot, Safir, Sølv, Krydderier, 2-hånds våben, Rustninger i jern, Store flasker, Armbolt og hammer.

Sjældne varer: Drageskæl, Harpyklo, Guld, Adamant, Diamant, Opal, Pagasusfjer, Benmel

Import: Hør, Uld, Landbrugsdyr, Eksotisk frugt, Hvidvin, Lys øl, Brieost, Pibe og Tobak, fjerpenne, Bøger, Sytråd og nål, Bandager, Lædersnor, Sukker, The, Papir, Spejle, Rustning i Jern, Stor gryde, Morter, alt tøj, Spyd/bue/stav/træskaft, Flyvesten, Kæmpeorme blod, Glasperler, Sørose, Solurt, Kongelilje,

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Snus

Import: Amulet, Talismaner

 

Eyja og Vuori

Alm. varer: Vildt 1, Pels, Trækul, Almindelig ost, Korn, Hør, Landbrugsdyr, Grøntsager, Korn, Sytråd og nål, Hamp, Spyd/bue/stav/træskaft, Fisk

Følgende urter: Blodbær Fjeldkarek, Jomfrus hjerte, Kongelilje, Krydderløg, Liras kål, Gærsvamp, Natteskærm, Pigget meran, Skovstjerne, Solurt, Sørose.

Luksusvarer: Vildt 2, Mjød, Hvidt øl, Brændevin, Sølv, Peridot, Uld, 2-hånds våben, Zerus hellige vand, Malaks hellige vand, Armbolt og hammer, Lædersnor, alt tøj.

Sjældne varer: Vildt 3, Harpyklo, Glasperler, Benmel.

Import: Korn, Krydderier, frugt, Grøntsager, Kobber, Guld, salt, Brieost, Redskaber, Rustning i læder og Jern, Stor gryde, Morter, Sæbeurt, Kæmpeormeblod, Brændevin, Hvid lirak, Dråbeformet rinkel, Anasils trompet, Allinas krone.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Snus, Niv 2, Amulet, Niv 3, Skyggesten

Import: Talismaner, Elskovs eliksir

 

Ilithia

Alm. varer: Peridot, Rubin, Glasflasker, Landbrugsdyr, Grøntsager, lædertaske, læderpung, Sytråd og nål, Bandager, Spyd og Buer, Tøndebånd, Tønder.

Følgende urter: Anasils trompet, Fjeldkarek, Jomfrus hjerte, Kongelilje, Krydderløg, Natteskærm, Pigget meran.

Luksusvarer: Sølv, Brodderi-tråd og nål, Perler, Alle Eliksirer, Eksotisk frugt, Brændevin, Papir, Elonas hellige vand, Siris hellige vand, Sæbe, Kirugisæt, Måleinstrumenter, Timeglas, alt tøj.

Sjældne varer: Alkymiopskrift, Adamant bar, Glasperler, Magiske våben og Rustninger, Diamanter, Chokoade, Kakao, Smykker i både guld og sølv, Karlacs hellige vand

Import: Te, Rødvin, Hvidvin, Brændevin, Krydderier, Sukker, Salt, The, Kaffe, Smykker, honning, Benmel, Lædersnor, Opal, Armbolt og hammer, Kirurg sæt.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Snus

Import: Amulet, Talismaner, Kort over Zardek

 

Zardek

Alm. varer: Peridot, Rubin, Glasflasker, Landbrugsdyr, Sytråd og nål, Bandager, Vildt 1, Pels, Korn, Hør, Skjold i træ, tøndebånd, tønder.

Følgende urter:  Liras kål, Kongelilje, Jomfrus hjerte, Fjeldkarek, Dråbebladet rinkel, Solurt, Sørose, Skovstjerne

Luksusvarer: Sølv, Spejle, Lampeolie, Olielamper, Forstørrelsesglas, Måleinstrumenter, Timeglas, Sprøjte, Kirurg sæt, Salt Eksotiske frugter, vidensområder, Krydderier, Kaffe, 2-hånds våben, Svovl, Onyx

Sjældne varer: Havfrueskæl, Magiske og uhellige våben og Rustninger, Naga tunge, Satyr/faun finger, Kentaur hov, Dryade barkhud, Enhjørningehorn, Griffenæb, fønix fjer, Diamanter, Opal, chokoade, Kakao, krudt, Salpeter, pistoler, landminer, Rustning.

Import: Bær, Mjød, Silke, Adamant, Guld, Kobber, Jern, Stor gryde, Morter, Opal, Armbolt og hammer, Grøntsager, Hvidvin, Brændevin, Brieost, Smøreost, Pibe og Tobak, fjerpenne, Lædersnor, Bøger, Sukker, Te, alt tøj.Papir, Flyvesten, Sæbeurt, Minotauer horn, Nagatunge, Kanoner, Pigget meran, Natteskærm, Krydderløg, Klatrende fenkare, Hvid lirak, Blodbær, Anasils trompet, Allinas krone.

Smuglervarer: Alle normale er lovlige! Helligt vand fra andre guder er en smuglervarer.

Export: Niv 1, Snus, Elskovs Eliksir, Niv 2, Trofast livs eliksir, Niv 3, Skyggesten, Turas hellig vand, Kort over Zardek, Levende Baby

Import: Talismaner, Amuletter

 

Ruthenia

Alm. varer: Almindeligt frugt, Pels, Vildt 1, Sytråd og nål, Bandager, Almindelig ost, Korn, Landbrugsdyr, Hør, Sytråd og nål, Rustning i læder, Siv til tag, Spyd/bue/stav/træskaft

Følgende urter: Anasils trompet, Blodbær, Fjeldkarek, Jomfrus hjerte, Solurt, Hvid lirak, Skovstjerne

Luksusvarer: Olie, Vildt 2, Blødt læder, Kærnelæder, Lædersnor, Sukker, Uld, Sytråd, læder Rustninger, 2-hånds våben, Zerus Helligt vand

Sjældne varer: Kentaur hov, Olielampe, Artefakter, Benmel

Import: Alle metaller, alle ædelsten, Silke, Korn, Krydderier, Almindelig frugt, Grøntsager, Brændevin, Kaffe, alle eliksirer, tøndebånd, Tønder, Sytråd og nål, alt tøj, Perler, hellige og magiske Rustninger og våben, Alle våben, Onyx, Gærsvamp,Satyr/faun finger, Niranas hellige vand, Malaks hellige vand, Armbolt/hammer.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Snus, Elskovs Eliksir, Niv 2, Trofast livs eliksir, Niv 3, Skyggesten

Import: Talismaner, Amuletter, Frøforbandelse eliksir

Sekai

Alm. varer:  Kobber, Eksotiske frugter, ris, Korn, Landbrugsdyr, små Glasflasker, Sytråd og nål, Bandager.

Følgende urter: Fjeldkarek, Kongelilje, Krydderløg, Natteskærm, Solurt, Sørose,

Luksusvarer: Sukker, Pibe og Tobak, Te, krudt, Landkort, Store Glasflasker, Sæbe, Krydderier, Silke, Spejle, Sprøjte, Bøger i farver, Kakao, Kaffe, Onyx, Smykker, Brodderitråd og nål, Onyx, Rubin, Redskaber, Måleinstrumenter.

Sjældne varer: Fønix fjer, Chokolade, Magnetisk kompas, Optrækkelige ure, Landminer, Nagatunge, Opal.

Import: Hør, uld, Hvidvin, rød vin, Smøreost, Grøntsager, Lys øl, Hvidt øl, Whisky, Kakao, Brændevin, te, Jern, Stor gryde, Morter, Adamant, Sølv, Guld, tøndebånd, Tønder, Benmel, Flyvesten, Tektonisk Jernbark, Skovstjerne, Pigget meran, Hvid lirak, dråbeformet rinkel, Blodbær, Anasils trompet, Allinas krone, Natteskærm, Liras kål, Klatrende fenkare, Jomfru hjerte.

Smuglervarer: Alle er ulovlige!

Export: Niv 1, Elskovs Eliksir, Niv 2, Frøforbandelse eliksir

Import: Snus, Amuletter

 

Vale de Triste

Alm. varer: Jern, Dråbebladet rinkel, trækul, Sytråd og nål, Bandager, tøndebånd, Tønder.

Følgende urter: Jomfrus hjerte, Kongelilje, Pigget meran, Solurt, Sæbeurt, Gærsvamp, Skovstjerne, Sørose.

Luksusvarer: Sølv, Onyx, Peridot, Olielampe, Artefakter, Landkort, lampe Olie, blødlæder, Redskaber, Timeglas, Sprøjte, Spejle, Alle eliksirer, Lille flaske til elixirer, Store flasker, Brodderitråd og nål, alt tøj, Måleinstrumenter, Flyvesten, Tektonisk Jernbark, Armbolt og hammer, Stor gryde, Morter.

Sjældne varer: Guld, Adamant, Opal, Naga tunge, Diamant, Opal, Kirurg sæt, Optrækkelige ure, Benmel, Kanoner, Landminer, Krudt, Tektonisk Jernbark, Harpyklo, (Pistoler gennem Cotiso), Kugler,

Import: Krydderier, læder, fint stof, Sørose, Skovstjerne, Hvid lirak, Blodbær, Anasils trompet, Allinas krone, Chokolade, Kakao, Kaffe, Te, Vildt 1-3, alle vine, Papir, Bøger, Perler, Pels, Safir, Fønix fjer, Havfrueskæl, Fjeldkarek, Dryade barkhud, Kentaur hov, Minotauer horn, Nagatunge, Satyr/faun finger, Valkyriefjer, Pagasusfjer, Griffenæb, Enhjørningehorn, Drageskæl, Alt Helligt vand, Svovl, Salpeter

Smuglervarer: Alle undtagen Turas (u)hellige vand er ulovlige!

Export: Niv 1, Talismaner Elskovs Eliksir, Niv 2, Trofast livs eliksir Amuletter

Import: Skyggesten

 

Handelsvarernes pris, volumen og hyppighed: Almindelig = A, Luksus =L, Sjælden =S.

Metal (Halv pris hvis uforarbejdet) Pris Vol.
Jern, 1 bar (pris x2, pga. krig) (A) 50k 10
Kobber, 1 bar (A) 80k 10
Tektonisk Jernbark, 1 bar (L) 150 10
Sølv, 1 bar (L) 200k 10
Guld, 1 bar (S) 300k 10
Adamant, 1 bar (S) 400k 10
Ædelsten og element sten Pris Vol.
Peridot (grøn), 1 slebet (L) 50k 1
Rubin (rød), 1 slebet (L) 50k 1
Safir (blå), 1 slebet (L) 50k 1
Onyx (sort), 1 slebet (L) 100k 1
Diamant (klar), 1 slebet (S) 100k 1
Opal (lilla), 1 slebet 200k 1
Lyssten/elementsten, 1 stk. (S) 300k 3

 

Urter (samler udbytte) (A) Pris Vol.
Allinas krone 10k 1
Anasils trompet 10k 1
Blodbær 10k 1
Dråbebladet rinkel 10k 1
Fjeldkarek 10k 1
Gærsvamp (ikke magisk) 10k 1
Hvid lirak 10k 1
Jomfrus hjerte 10k 1
Klatrende fenkare 10k 1
Kongelilje 10k 1
Krydderløg 10k 1
Liras kål 10k 1
Natteskærm 10k 1
Pigget meran 10k 1
Skovstjerne 10k 1
Solurt 10k 1
Sæbeurt (ikke magisk) 10k 1
Sørose 10k 1
Dele fra magiske væsner (Sjælden) Pris Vol.
Dryade barkhud 20k 1
Harpyklo 40k 2
Havfrueskæl 15k 1
Kentaur hov 25k 2
Minotauer horn 30k 3
Nagatunge 20k 2
Satyr/faun finger 50k 1
Valkyriefjer 45k 1
Pagasusfjer 35k 1
Griffenæb 45k 3
Kæmpeormeblod 50k 1
Enhjørningehorn 35k 3
Drageskæl 50k 2
Fønix fjer 300k 1
Eliksirer (L) Pris Vol.
Modgift sandhed 60k 2
Tal med ånder 60k 2
Skadesgift 80k 2
Genskabe minde 70k 2
Se usynlig 80k 2
Smerte 70k 2
Glemsel 70k 2
Rent sind 50k 2
Drømmeløs søvn 50k 2
Bedøvelse/lammelse 80k 2
Modgift skade 50k 2
Fjern lammelse 60k 2
Gør ædru 50k 2
Fastholde sjæl 80k 2
Frigør magi 80k 2
Genskab kropsdel 80k 2
Se magilinjer 50k 2
Kurer sygdom 80k 2
Helende drik 60k 2
Dødsgift 80k 2
Flydende magi 75k 2
Sandhedsserum 80k 2
Søvn 65k 2
Modgift 70k 2
Konservering 50k 2

 

Helligt vand (L) Pris Vol.
Allinas hellige vand 100k 2
Elonas hellige vand 100k 2
Karlacs hellige vand 100k 2
Malaks hellige vand 100k 2
Niranas hellige vand 100k 2
Siris hellige vand 100k 2
Zerus hellige vand 100k 2

 

Våben, Rustning og artifakter Pris Vol.
Bue (A) 80k 2
Pile, 20 stk. 125 3
Spyd (A) 225k 3
Stav/træskaft (A) 60k 2
1-håndsvåben i jern (A) 245k 3
1½-håndsvåben i jern (A) 305k 4
2-håndsvåben i Jern (L) 365k 5
Rustning i Jern (L) 850k 10
Rustning i læder (A) 360k 8
Skjold i træ (A) 145k 10
Krudt til 20 skud (100g pr skud) (S) 185k 10
Kugler, 10 stk. (S) 14k 1
Pistol (S) 303k 7
Landmine (S) 1000k 10
Kanon, Kanon kugle + krudt (S) 5000k 65
Hellig våben*/Rustning* (S) 500k+ 10
Magisk våben*/Rustning*/ smykke* (S) 500k+ 10
Artifakter 500 2

 

Håndværker materialer Pris Vol.
Pels pr. m2 (A) 25k 10
Blødt læder pr. m(L) 25k 5
Kærnelæder pr. m2 (L) 35k 5
Almindelig stof (Hør) pr. m2 (A) 30k 10
Uld pr. m2 (L) 50k 15
Silke pr. m2 (S) 100k 8
Tøndebånd, 4 stk (L) 100k 4
Sy- og brodderitråd + nål pr. rulle (L) 5k 3
Lædersnor, pr. m  (L) 10k 2
Lædersnor, 1 rullle (L) 100k
Glasperler/Perler/fjer 5 stk.  (S) 5k 1
Hamp i bundt (A) 5k 3
Træ planker pr. stk. (A) 15k 2
Siv til tag pr. m2 (A) 10k 5
Svovl, 1g  (L) 15k 1
Salpeter, 7,5g (S) 113k 2
Trækul, 1,5 kg (A) 13k 15

 

Redskaber(selv medbringe) (L) Pris Vol.
Støbe til at lave kugler, pistol, goggles 25k 8
Måleinstrumenter 25k 5
Redskaber 40k 5
Armbolt og hammer 150k 10
Stor gryde 240k 3
Kirurg sæt 75k 2
Timeglas/Morter 25k 5
Spejl 15k 3

 

Mad udbytte (bonde, jæger) Pris Vol.
Såsæd til mark, 1 gang om året (A) 30k 5
Landbrugsdyr, ungdyr (A) 35k 10
Korn/Humle/grøntsager (A) 50k 10
Landbrugsdyr (A) 100k 5
Vildt 1, pr. dyr, excl. skind/Pels (A) 10k 1
Vildt 2, pr. dyr, excl. skind/Pels (L) 20k 2
Vildt 3, pr. dyr, excl. skind/Pels (S) 30k 3
Frugt/bær (A) 10k 2
Honning, ½kg (L) 50k 2

 

Madvarer Pris Vol.
Marmelade, 1kg (L) 20k 2
Almindelig ost, 1 kg (A) 45k 2
Smøreost (L) 25k 2
Brieost (S) 35k 2
Almindelig frugt, 20 stk. (A) 40k 20
Eksotiske frugter, 10 stk. (L) 60k 10
Tørret frugt/snacks/nødder, 100g. (L) 30k 1
Chokolade, 1 plade, (S) 25k 1
Krydderier (L) 20k 5
Salt,1kg (L) 155k 5
Sukker, 1kg(L) 100k 5

 

Drikkevarer (L) Pris Vol.
Te, 1 lille sæk (20 te breve) 125k 10
Kaffe, 1 kg 180k 10
Kakao, 1 kg 130k 10
Lys øl, 1 tønde 340k 20
Hvidt øl, 1 tønde 360k 20
Mjød, 1 tønde 440k 20
Whisky, stor flaske 260k 10
Brændevin, stor flaske 260k 10
Rødvin, stor flaske 325k 10
Hvidvin, stor flaske 305k 10

 

Brugs varer Pris Vol.
Bandager, 1 stk.  (A) 5k 1
Papir, 1 ark (L) 10k 1
Bøger med 20 sider (A5) (L) 110k 5
Lille flaske til elixirer (A) 10k 5
Stor flaske til bryg, pr. stk. (L) 50k 8
Tønde/kar, tom (A) 140k 20
Snor, pr. meter (A) 5k 2
Læderpung i Blødt læder (A) 22k 2
Lædertaske i kraftig læder (A) 145k 3
Kofte (L) 85k 4
Hat med fjer i 125k 3
Almindelig sæt tøj (A) 250k 5
Uld kappe (L) 275k 4
Ringe/halskæde i sølv (S) 350k 1
Ringe/halskæde i guld (S) 500k 1
Goggles (S) 150k 2
Maske med filter (S) 20k 2
Lampeolie/andet Olie, pr. liter (L) 125k 5
Pibe og Tobak, 100g (L) 20k 2
Sæbe pr. stk (L) 50k 1
Olielampe (L) 25k 5
Alkymiopskrift (S) 50k 1
Benmel (til ritualer), 1 sæk (S) 40k 1
Trækvogn (A) 175k 3
Handelsvogn (L) 475k 10
Sprøjte (L) 260k 2

 

Smuglervarer (S) Pris Vol.
Snus, (vanedannende) (A) 40k 5
Talisman, pr stk.  (A) 80k 1
Elskovs eliksir (A) 140k 2
Amulet, pr stk. (L) 150 1
Frøforbandelse eliksir (L) 130 2
Trofast livs eliksir (L) 150 2
Turas (u)hellige vand (S) 200k 2
Kort over Zardek (S) 200k 1
Levende baby (S) 300k 10
Skyggesten, 1 stk (S) 300k 2