Rådene

Palenias råd

Godsejeren vælges af indbyggerne i området, som får en stemme for hver fuldført opgave udstedt af Det Øverste Råd og andre, der kan bruges, når valget står til sommer. Godsejeren bliver tildelt borgen og står for at indsamle skatterne og bestyre området. Det Øverste Råd og Palenias råd, vil dog altid have den højeste myndighed og kunne fratage personen dennes titel, hvis der arbejdes imod området eller landets ve og vel.

Det Øverste Råd er det råd som leder og styrer Aurora (landet, hvor spilområdet ligger i). Deres ønske til Palenia er, at området bliver beboet og en velfungerende handelspost med diplomatiske relationer til bl.a. Dragebjerget. Grundet dette har de besluttet at teste en ny styreform i området for at få en mere strømlinet styring på området, hvor en godsejer leder området med hjælp fra det lokale råd.

Fredsrådet består af repræsentanter fra verdens lande, som er påvirket af krigen mellem skyggeelverne og de udøde. Deres mål er at beskytte landene og deres befolkninger mod krigen, der truer verdensfreden. I denne forbindelse stiller de fra tid til anden opgaver til befolkningerne rundt omkring, så de har de fornødne resurer og viden til at fuldføre deres opgave.