Draconer

Draconer – Dragefolk

Draconere er efterkommere af naturdragerne og er derfor koldblodede, hvor pattedyr og mennesker er varmblodede. Det påvirker deres levevis, da de er afhængige af andre varmekilder så som solen ved middagstid, hvor de bruger et par timer på at optage solens varme, og bål om natten. Får de ikke varmet deres kroppe op, bliver de meget sløve og ukampdygtige. De bor i Dragebjerget, hvor de er ved at grave deres mage, Zalmoxis, fri.

Alder: Op til 2500 år, ingen børn.

Navne: Drager vælger deres eget navn uden nødvendigvis at tage hensyn til en bestemt stil.

Kønsroller: Ingen, da der kun er mænd.

Væremåde: Draconer er meget tålmodige, vedholdende og arbejdsomme. De er perfektionister og meget matematisk abstrakte. For at kunne få deres teknologi til at fungere, putter de alt i systemer og kategoriserer det. De er meget territorielle omkring deres bjerg, men denne adfærd tager de ikke med andre steder i verden. De er et meget æresfuldt folk, og træder nogle på deres ære eller på anden vis tilsviner dem, så vil de bære nag resten af deres dage. De træder ikke til side for nogen, heller ikke hinanden– så venter de bare indtil den anden er færdig og de kan komme forbi. De er meget alvorlige, men også muntre når tiden er til det. Over alt andet står dog deres loyalitet til Zalmoxis, som de aldrig vil forråde. De har en flad, hård og monoton måde at tale på.

Religion: Ingen, da hele deres samfund drejer sig om at befri Zalmoxis, og de siger, at når det sker, skal de igen blive én og sammen vil de indtage himlen, hvor de hører hjemme, og ikke leve under jorden. Dog findes der nogle, som ærer Nirana, jagtens og naturens gudinde.

Kampråb: Ingen.

Hilsemåder: Først lægger de højre hånd over eget hjerte, hvorefter de placerer den over den andens hjerte. Dette symboliserer, at deres sjæle er bundet til hinanden, hvilket er det helligste, de kender til.

Leveregler:

Gør altid arbejdet færdig, før du begynder på noget nyt!

Hvis de gamle dyder holdes i hævd, da gives hjælp.

Stå fast ved dit ord og glem det aldrig!

Frygt og medlidenhed er en svaghed!

Beskyt Zalmoxis for enhver pris!

 

Kostumekrav til racen: Du skal have skæl malet på alle synlige dele af din hud, og disse skal være i brune til lyse nuancer. Du skal have en hale (længden bestemmer du selv), kløer, horn og intet hår. Ingen synlige sko, men store fødder med 3 kraftige kløer på.

Forslag til kostume (Dette er IKKE krav): De går i ens grå kutter/kofter i groft stof.

Tilladelse: SL skal se dit kostume først, evt. tag billeder og send til os.

Inspiration til Dragebjerget/Draconerne/Dragefolk

Kultur, væremåde, tøjstil og udviklingsniveau: jernalder, vidensmæssigt:alt.

Inspiration fra filmen Dragonheart.