Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017

2017 var året med forandring, særligt på Live rollespilsområdet. Christian Møhlenberg og kørte kampagnen videre og kampagnen flyttede lokation fra Randalskoven til Lyng Fritidscenter. I August skiftede kampagnen ledelse til Martin Bang, Simon Pedersen og Daniel Pedersen. Jeg vil gerne på foreningens vegne, sige tusind tak for jeres kæmpe arbejde med at holde Utopia Live kampagnen kørende, så foreningen fortsat kan tilbyde fantasy live til unge og voksne.

På live området er The Survivors Larp, blevet udskudt til 2018 og under ledelse af Sabine Antiller, Vivi Hjort Kallmeyer, Pernille Gulbrandt og Anna Jensen. Endnu en arrangørgruppe så også lyset, nemlig Nebula Live, som bliver en kvartalskampagne på Ungdommens Hus i 2018, under ledelse af Anna Jensen, Nicki Boe og Lea Dideriksen. Jeg vil gerne på foreningens vegne sige tusind tak for at tilbyde vores medlemmer et alternativ til foreningens fantasy live kampagne.

På Utopia Social fronten har der være nedgang i deltagerantallet, men de frivillige har ufortrødent holdt åbent hver onsdag og for det vil jeg gerne på foreningens vegne, sige tak til Nicolai Vennevold Olesen og Poul Erik Nielsen. Der er i Utopia Social ledelsen også stoppet frivillige og nye er kommet til. Utopia Social ledelsen har også afholdt både Bingo og kreative dage.

Der blev også afholdt et LAN i november 2017, hvor lokationen blev flyttet fra Lyng Skole, hvor det før er blevet afholdt til Ungdommens Hus. Jeg vil derfor på foreningens vegne sige tak til Jan Carsten Nielsen og Rune Søsted.

Sidst men ikke mindst har forenings arrangørgrupper fået en del penge fra fonde, herunder §18, Bifrost puljen og Orkerne Kommer, som går til at afholde forenings arrangementer. 2017 har desværre været det år med færrest medlemmer og det håber vi ændrer sig i 2017, så deltagerne kan få glæde af, rabatten til foreningens arrangementer og støtte det arbejde som de frivillige arrangører laver, for at vi alle kan have en sjovere og hyggeligere fritid sammen.

Så på vegne af bestyrelsen vil jeg som formand gerne sige tusind tak for 2017 og med håb og ønske om et endnu bedre 2018.