Aureaus

Aureus – Aureanere

Først var området beboet af iskæmper og spredte barbarstammer. En dag ankom aureams fra Utopia, og med deres storeoverlegne krigsstyrke koloniserede de området, der i dag kendes som Aurora. De undervidste de oprindelige folk i deres egen religion, men der var dengang, lige som der stadig er den dag i dag, religionsfrihed. Derfor er Aurora blevet et land med et meget blandet folkefærd og er derfor ikke én race, men flere racer samlet under én idé om at genskabe det utopiske samfund.

Alder: For mennesker gælder 0-12 år barn, 13-25 år ung, 25-45 år voksen, 45-65 gammel

Navne: Meget varierende, evt. i stil med forfædres race.

Kønsroller: Ligestilling

Væremåde: Varierende. Ofte er de meget muntre, tolerante og nysgerrige.

Religion: Aureams tradition med at ære solgudinden Allina har de holdt ved, men andre guder er også tilladte, dog med undtagelse af måneguden Turas.

Kampråb: Ingen bestemte.

Hilsemåder: De siger ”Vær hilset”, med mindre de er præget af deres forfædres traditioner.

Leveregler:

Tag ansvar for dine handlinger, både gode og slette.

Alle har en plads i verdenen, og her er plads til alle!

Du skal søge at lære hele livet igennem.

Vær venlig og hjælpsom imod andre.

Man høster, hvad man sår.

 

Krav til racen: Offgame tøj må ikke kunne ses, men ellers er stilen varierende og afspejler til tider ens forfædres race eller middelalderlig eller fantasy setting.

Inspiration til Aurora/aureus/aureanerne

Kultur, væremåde, tøjstil og udviklingsniveau: 1200-1500 Danmark i middelalderen. Generelt Fantasy tøj. Tempelriddere og frimurerne.