Naturalisterne

Modsætninger

Ordinis Natura – Naturalisterne

Oprindelse: Denne orden har sin oprindelse på øerne vest for fastlandet, hvortil den blev taget med. Hovedsædet ligger i Den Vandrende Skov, men de er også at finde mange andre steder i verden i dag, og de består af flere forskellige racer, der deler samme indstilling.

Kendetegn: Et Ying og Yang tegn, men de kalder det modsætningens tegn, som symboliserer lyset og mørket. Et tegn med solen og månen sammensat er også set.

Optagelse: For at blive medlem af ordenen, skal man selv henvende sig til en af ordenens medlemmer, hvorefter gruppen sørger for et optagelsesritual, hvor en ed aflægges. Medlemmerne i Ordinis Natura kan være af alle folkeslag; nogle ser bare, at svineri af naturen skal begrænses, hvor andre vil have stoppet det helt.Ordenen er elsket af de almindelige folk, men den er ilde set af flere magere (særligt samlere, alkymister, amplifisører og transmutatører), da den besværer deres arbejde med at indsamle materialer til deres arbejde.

Formål: Folkene i Ordinis Natura er beskyttere af naturen, dyrene og af folk. Medlemmerne i denne orden er meget stærkt troende, og de ser deres liv som et kald, hvor de beskytter dem, som ikke kan beskytte sig selv. Det har længe været kendt, at mange slags magere og alkymister bruger ting fra naturen og dyr, og teknologi sviner naturen til og yder rovdrift på den. Ordinis Natura er dem, som står på den modsatte side og beskytter naturen imod dette.

Fordel: Dette er en militant orden, og medlemmerne kan få repareret deres grej mellem spilgange for ét indflydelsespoint pr. mand.

Andet: De tror på, at alt har en modsætning. Det er før set, de er blevet ved i deres arbejde, selvom de var i undertal, og de nægtede at give op, før sejren var i hus. Til gengæld koster det 100 kniplinge at blive medlem af ordenen.
Ordenen arbejder ud fra idéen om, at der findes to verdener eller planer: Den første er den materielle verden, som blot er et gennemgangsstadie. Denne verden omfatter alt levende og i den er alt underkastet fødslens, livets, dødens og genskabelsens kredsløb.

I den anden verden eller på det andet plan findes alt det, som er immaterielt, og det, der er i evig forandring. Det er både det guddommeliges, magiens og drømmenes plan, hvor alt kan blive til eller forsvinde.