Bibliotekerne

scroll

Ordus Bibliotheca – Bibliotekerne

Oprindelse: Det første bibliotek blev oprettet på universitetet i Pralantia i Bragonia. Deres orden har sidenhen bredt sig til de andre universiteter, som ligger i Auroras hovedstad, Caraidan, og Valatia i Ilithia.

Kendetegn: Deres mærke er en skriftrulle, som er foldet ud, hvorpå der står ”Ordus Bibliotheca”. Dem, som arbejder på hovedbiblioteket (på universiteterne), går som regel i simple kutter. Vil de ud at rejse og indsamle viden, overgår de til scriptorerne.

Optagelse: Optagelsesprøven består af, at man skal nedskrive sin kontrakt på livstid i sit eget blod. Dette er for at sikre, at man ikke blot søger optagelse for egen vindings skyld, men at det er noget, man virkelig ønsker. Så vidt, det vides, er disse kontrakter aldrig blevet brudt. For at blive optaget, skal man også give afkald på sit kæreste eje (en ting).

Formål: At indsamle relevant skrevet materiale for at udbrede viden blandt de studerende på universiteterne. Alle besøgende opfordres til at aflevere deres skriftruller hos OrdusBibliotheca, hvor man til gengæld kan man få ny viden med sig. Hvis man ikke ønsker dette, kan man få en skilling for sine skriftruller og bøger, men ikke før, de er blevet kopieret af en offentlig skriver. Originalen bliver anbragt i biblioteket og kopien afleveret til den oprindelige ejer.

Type: Dette er en lærd orden og derfor giver den medlemmerne mulighed for at anskaffe ekstremt sjældne tekster eller viden, for 1 indflydelspoint pr. tekst. Til gengæld koster det 100 kniplinge at blive medlem af ordenen.

Andet: Ordus Bibliotheca bestyrer også alle større biblioteker i andre store byer, og fra dem udgår der låneruter. Her tager en scriptor imod bestillinger fra folkfor et fastsat beløb, for herefter at hente specifikke værker om et emne på hovedbiblioteket. Pengene betaler scriptorens vagter (på ruten), scriptorens løn og en lille andel til hovedbiblioteket. Det kan ikke lade sig gøre at købe bøger fra scriptoren og OrdusBibliotheca, men en kopi kan nedfælges mod den rette betaling.