Visdommens Kloster

Det sker at vi i de kolde vintermåneder spiller i Visdommens Kloster, som foregår på Lyng Fritidscenter.

General viden

“Visdommens Kloster” er et kloster bygget til ære for Karlac, guden for krig og visdom. Klostret blev bygget og stod færdig i året 878, da området blev angrebet af i 874 af en invaderende Lykos klan, der ville udvide deres territorium. De fleste i Militsen var draget til Nord, for at hjælpe med at nedkæmpe iskæmperne.

Klostret blev efterfølgende bygget af Det Øverste Råd, til ære for Karlac, da han havde hjulpet Aurora med at stoppe de invaderende Lykos klaner. Klostret blev bygget på slagmarken, hvor slaget blev vundet og ligger derfor langt væk fra de større byer. Klostret ligger imellem de to byer Tamuda og Seledan, nær den store bjergkæde.

I klostret befinder Visdommens Brønd sig, hvor vandet fra den gør at man bliver mere vis og kan bruge deres kundskab klogt. (Spilteknisk: Drikker du af vandet, da kan du når du læser tekster, gå til SL og stille et par spørgsmål eller få ledetråde, hvis det er et bogligt område).

Munkene i klostret, bruger deres dagligdag til de boglige studier, hvor de også destruerer det, som præsterne og inkvisitorerne konfiskerer fra dem de renser, eller hvis det er brugbart, kopierer det over i store bøger. Derudover går de til bøn morgen, middag og aften. De udfører lettere manuelt arbejde, såsom at brygge, passe urtemarken, lave eliksirer og smede.

Siden sidst

Den 37. dag i mørkets måne face år 896, skete der noget forfærdeligt i visdommens kloster, det viste sig at hushovmesteren havde omvendt de fleste af munkene i klosteret til Turas kultister, og han havde sine egne grumme planer om at rejse de døde fra deres hvile i klosterets mausoleum.

Og det gjorde han på denne højhellige dag, Karlac syndsforladelses dag.

De gode folk fra Palenia og de sidste trofaste munke, fik tilintetgjort de fleste af de korrupte munke, men der var 3 der undslap, bryggeren, kokken/handelsmanden og hushovmesteren selv ledsaget af en ung frugtsommelig kvinde. Og ingen har set dem siden.

Efter dette har den trofaste Karlac præst kæmpet en brag kamp for at få visdommens kloster på benene igen, og efter 2 år er det endelig lykkes.

Klosteret besluttede sig for at fejrede sin genopstandelse og taknemmelighed til Karlac ved at holde en stor fest og hylde ham på hans syndsforladelses dag. Den 37. dag i mørkets måne face år 898, hvor de også ville bede om syndsforladelse for alt den ugerning der er sket på hans hellig hus.

Men på mystisk vis døde den ærede Karlac præst den nat, efter festelighederne havde den ærede præst trukket sig tilbage for natten, men næste morgen fandt man ham død i sit kammer, der var ingen tegn på kamp eller vold i præstens kammer, han var på mystisk vis bare gået bort.