Titler

De adelige har i nogen lande adelige titler og i andre lande har de en beskrivende titel. Det vil sige at f.eks. en storbonde er på niveau med en baron og har det samme land at råde over. I nogle lande eller områder er det ikke de adelige, der har magten, men derimod f.eks. et råd eller en anden for form magtfordeling. Der er to racer, som ikke har en opdeling i deres samfund: Dragefolket/Draconer bosidende i Dragebjerget og de udøde/einherjer der oprindeligt er fra Fjödur.

Kolonne til venstre i skemaet angiver din rang og hvor mange kontakter, du starter med ved spilstart. Der findes både høj- og lavadel og i skemaet er rang 1-3 lavadel (titel for en lederstilling) og rang 4-8 højadel (jordejer). Jo højere tallet er, jo flere resurser har man til rådighed, men også tilsvarende flere pligter.

Udnævnelse af de adelige titler sker altid af den øverste ledelse i landet. Man kan få adelige titler på flere måder, der tit varierer fra land til land. Hvordan, det kan lade sig gøre, vil være beskrevet under skemaerne. De adelige fungerer også som ledere og bestyrer af hærene. Der er nogle militærtitler, der kan gives til almindelige folk, som ikke er adelige.

 

Militær rangorden

Rang Militære titler Beskrivelse
8 General Kommandoen over alle hære på land, inkl. kavaleri.
7 Admiral Kommandoen over skibsflåden.
6 Oberst Leder for et regiment (10 kompagnier) eller en brigade (3-5 bataljoner).
5 Major Leder af en bataljon (3-5 kompagnier) eller bueskytterne/kavaleriet.
4 Kaptajn Leder af et kompagni, som består af 5-6 delinger.
3 Løjtnant Leder af en deling, som består af 3-4 grupper.
2 Sergent Leder af en gruppe, som består af 15-20 soldater.
1 Korporal Specialister og næstkommanderende.

Titler opnås ved gode lederegenskaber og taktisk overblik.

 

Gejstliges rangorden

Rang Titler Beskrivelse
8 Patriark/Matriark Øverste repræsentant for trosretningen (en for hver gud)
7 Ypperstepræst(inde) Øverste leder for kirken for det land.
6 Biskop Ledere og forvalter af daglig drift af flere store sogn.
5 Høj præst Leder af flere mindre sogn eller større tempel.
4 Abbed/Abbedisse Præster der bestyrer et kloster eller en kirke, lokalt.
3 Præst Præst niv. 3
2 Korsanger Præst niv. 2
1 Novice Præst niv. 1

*Heksejægere står udenfor al jordisk lov og kan kun dømmes af guderne og hinanden.

Titler opnås ved at blive valgt af en gud, derefter udpegelse af overordnet i kirken.

 

Magikernes rangorden

Rang Titler Beskrivelse
8 Ærkemagiker Ledere af alle magikerne i landet.
7 Høj magiker Bestyrer af flere magikerlaug.
6 Magerlaugsleder Leder for et magerlaug, lokalt.
5 Artifisør Specialist i at lave artifakter.
4 Ritualist Specialist i ritualer der påvirker store områder.
3 Magiker Magiker niv. 3
2 Initieret Magiker niv. 2
1 Lærling Magiker niv. 1

 

 

Aureanere – Det gyldne folk – Aurora

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Det Øverste Råd Den øverste myndighed i Aurora. Dette er også landsrådet, hvor dømte nogle gange kan anke deres sag til.
7 Minister De folk, som sidder i Det Øverste Råd og som har det administrative arbejde med at få landet til at fungere.
6 Dommer Den, der dømmer folk i en retssag, hvis de overtræder loven.
5 Foged Den, der henter skatterne rundt omkring i de forskellige len.
4 Godsejer Ejer et større landområde og indsamler skatter fra storbønderne.
3 Storbonde Ejer flere jordområder og indsamler skat fra fæstebønder, handlende m.fl.
2 Borgherre Leder for og repræsentant af rådet for området.
1 Rådsmand Du ejer jord og må derfor være en del at rådet for det område.

Titler kan opnåes ved at opkøbe nok jord, have adelige forældre eller ved af gifte sig med en adelig.

Ministre bliver dog valgt ind, ud af lederne for de forskellige områder.

 

Bragonere – Helte – Bragonia, nord/syd/vest

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Højkonge Øverste myndighed over de andre tre konger i Bragonia.
7 Konge/Dronning Konge/Dronning over en af de tre regioner i Bragonia.
6 Hertug Stor jordejer, direkte under kongen.
5 Sherif Den beskyttende, dømmende og den udøvende magt i Bragonia.
4 Greve/Grevinde Du ejer et større landområde og indsamler skatter fra baronerne.
3 Baron/Baronesse Du ejer et mellem landområde og indsamler skatter fra fæstebønderne.
2 Lensherre Han ejer og bestemmer over et lokalt område
1 Ridder Noble krigere som er blevet belønnet af deres overordnet, ved adling.

Titler kan opnås ved at lave store heroriske gerninger, have adelige forældre eller gifte sig med en adelig.

 

Dyreelver – Silvestris – Den Vandrende Skov

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Oldente Lederen for alle enterne og dyreelverne.
7 Oldentinde/ente i Nord og Syd Lederen for henholdsvis den nordlige og sydlige skov.
6 Ældste ente Leder og rådgivere for store områder af skoven. (som et len)
5 Druide Præst for guderne og beskytter af skoven og dens beboere.
4 Klanleder Leder for dyreelverne i de individuelle klaner, sørger for fred.
3 Ente Undervisere og vejlerede for dyreelverne.
2 Dryader Specielle dyreelvere, der er forenet med skoven og beskytter den.
1 Skovvogter En dyreelver, der hjælper med at genplante skoven.

Titler kan opnås ved at hjælpe med at genskabe Den Vandrende Skov og kæmpe for bevarelse af naturen. Dog kan dyreelvere ikke få ente-titlerne da disse kun gives til enter i skoven.

 

Iskæmpe – Jatnir – Vuori/Eyja

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
7 Jarl Jarlen har mange klaner under sig og har et meget stort område som han leder.
6 Storhøvding Storhøvding for flere klaner og leder for et større område.
5 Høvding Høvding og ejer af et stort len og leder for det regionale Ting (råd).
4 Lensmand Ejer af et len i Vuori eller Eyja.
3 Landdrost Jarlens rådgiver og sommetider hans stedfortræder, som kan kontrollere regnskaber og afsige domme på hans vegne.
2 Oldermand Udvalgt af jarlen eller storhøvdingen til at lede et råd i en landsby. Han giver også besked til folket fra jarlen.
1 Hirdmand Krigere/skjoldmøer, beskyttere af jarlen, storhøvdingen og handlende.

Iskæmper betaler ikke skat, men har også selv alle udgifterne, til bebyggelser, veje og krig. Titlerne er mere for at kattegorisere, hvem der bestemmer i områderne, og når der er Ting (rådsmøder).

Titler opnås ved at tage styringen, men man skal gøre sig fortjent til de andres tillid.

 

Kasai – Ildfolket – Sekai

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Mikado/

Kejser

Den øverste myndighed i Sekai og leder af hele imperiet.
7 Shogun/

Krigsherre

Den øverste militære myndighed, der fører krig for kejseren.
6 Koshaku/

Storfyrste

Overhoved for en delvis selvstændig provins.
5 Torihiki/

Handelsfyrste

Overhoved for et større handelshus (i hovedstader) og planlæggeren bag alle handelsruterne (Krig og Fred spiller).
4 Shishaku/

Handelsgreve

Ejer og leder af et handelshus, der tjener penge på at adminstrere handel på handelsruterne og tjener på at flytte varer.
3 Hakushaku/

Handelsruteejer

Ejer og leder af en handelsrute imellem to landsdele.
2 Kaikeishi/

Regnskabsfører

Holder styr på regnskabet og udregner fortjeneste samt tab.
1 Samurai

”Den som tjener”

Elitekriger der står under Shogun/krigsherren for området.

Titler kan opnås ved at være succesfuld, blive født til titlen eller blive udpeget af dir overhoved.

 

Savánti – Gale videnskabsfolk – Vale de Triste

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Domnitor Bestyreren af Vale de Triste og leder af aristokraterne.
7 Hospodar Overhoved for et len eller er søn eller datter af domnitoren.
6 Dom/Domina Leder af et område og bestyrer af jord i et stort område (len).
5 Dregator

(Guvernør)

En guvernør, der varetager et område, f.eks. administration, retsvæsen og den udenrigspolitiske situation (Cortiso).
4 Inventator

(Opfinder)

Dem, som opfinder og forsker i videnskab og teknologi.
3 Logofat

(Kansler)

Kansleren er lederen for en afdelign eller projekt, professor indenfor videnskab (læge og alkemi).
3 Professor Mekanikus er lederen for en afdeling eller projekt indenfor teknologi (maskinbygger og dampkraft).
2 Caminar/Camina

Skatteopkræver)(

Indsamler skatter fra høj- og lavadlen til Domnitoren.
1 Armas Ansvar for murene og sikkerheden, samt minerne og driften af dem.

Titler kan opnås ved at opfinde/udvikle særlige fremskridt, være barn af adelige (rang 3-8) eller ved at gifte sig med en adelig.

 

 

Skyggeelver – Tuvasari – Zardek

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Zahroah/

Storfyrste

Lederen for hele Zardek. Udvalgt at Turanil til at lede landet. Storfyrsten anses som værende Turanils søn.
7 Zahib/

Præst for Turanil

Rådgivere for storfyrsten og har det administrative arbejde med at styre landet og indsamle skatter.
7 Zasha/

General

Overhoved for militæret og lederen af hærene i krigen.
5 Zey/

Guvernør

Leder for al viden og eksperimenter i hele Zardek.
4 Zaig/

Oberst

Leder for et regiment eller en brigade, er hærføreren på slagmarken.
3 Zanaatkar/

Magiker

Kun magikere med elementet mørke får tildelt denne titel. De andre magikere er underlagt denne.
2 Zukkar/

Handlende

Handlende, der sikrer landet rigdom og viden.
1 Eznaf/

Håndværker

Håndværkere, der hjælper med at holde landet kørende.

Titler kan opnås ved at være støttet af/støtte Turanils sag, alle bliver udnævnt af storfyrsten.

 

Småfolk – Baegaer – Bakkely/Bjergly/Skovly

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
7 Rådet Den øverste myndighed hos småfolket.
6 Guvernør Det er de folk, som sidder i Rådet og som har det administrative arbejde med at få området til at fungere.
5 Rådsformand Leder for et af de lokale råd i byerne.
4 Foged Den, der henter maden og varerne og afleverer det til bragonerne.
3 Storbonde Den, der har mest eller den bedste jord og dermed den bedste mad.
2 Byherre Leder for et laug og er repræsentant og medlem af rådet for området.
1 Rådsmand Du ejer jord og må derfor være en del at rådet for den by.

Titler kan opnås ved at stå frem, have en viden/evne, der gør en forskel eller vil modgå forandring.

Solelver – Adonis – Ilithia

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
8 Ypperstepræsten/

Ypperstepræstinden

Lederen for hele Ilithia og bestemmer ”fødselsantallet”.
7 Fyrste/Fyrstinde

 

Overhoved for en delvis selvstændig provins.
6 Markis Er medlem af parlamentet, er rådgiver og har det administrative arbejde med at indsamler skatter fra adlen.
5 Hertug/Hertuginde Overhoved for en større selvstændig stat i Ilithia. Leder for hæren, også kaldet kaptajnen.
4 Greve/Grevinde Ejer og leder et lille til mellemstørrelse uafhængigt område i Ilithia.
3 Komtesse Ugift grevedatter, tager titel efter den mand hun gifter sig med.
2 Borggreve Forvalter af et af et len og betaler skat til ypperstepræsten.
1 Friherre Fri krigsherre, der er underlagt ypperstepræsten. Friherren ejer et mindre landområde og indsamler skatter til præsterne.

Titler kan opnåes ved at have adelige forældre eller gifte sig med en adelig.

 

 

Stammetrolde – Khumri – Kuurak/Brutakk

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
4 Boss Boss Overboss for alle khumri og lederen til storrådene. Han bestemmer ikke over klanerne, kun til storrådene.
3 Boss Boss for et område, leder for en hel klan og den der bestemmer i krig.
2 Cheff Leder af en gruppe, f.eks. spejdere og jægere.
1 Grukk Elite/specialistkrigere, der jager og tapper kæmpeormenes blod.

Titler kan opnåes med at være den største, stærkeste og modigste, men også ved at være snedig.

 

 

Ulvefolket – Lykos – Ruthenia

Rang Adelig/ledelsestitel Beskrivelse
5 Høvding (Alfahan) Leder af en stor klan, som har flere jagtmarksejere under sig.
4 Shaman Åndelig rådgiver til storhøvdingen.
3 Alfahun Mage til høvdingen (alfahannen).
2 Alfa/Alfi Børn af alfahannen og alfahunnen.
1 Jagtmarksejer Ejer og leder af et stort område, som ledes af høvdingen. En jagtmarksejer har som regel en stor familie, der skal mættes.

Titler kan opnås ved at købe store nok jagtmarksjorde eller udrydde rivaler.